Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/2828(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

B7-0529/2011

Debatten :

PV 27/09/2011 - 13
CRE 27/09/2011 - 13

Stemmingen :

PV 29/09/2011 - 10.2

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0429

Notulen
Dinsdag 27 september 2011 - StraatsburgDefinitieve uitgave

VOORZITTER: Roberta ANGELILLI
Ondervoorzitter

13. Activiteiten van de ministeriële week van de Algemene Vergadering van de VN, met name het vredesproces in het Midden-Oosten en Noord-Afrika (debat)
CRE

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Activiteiten van de ministeriële week van de Algemene Vergadering van de VN, met name het vredesproces in het Midden-Oosten en Noord-Afrika

Catherine Ashton (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-Fractie, Véronique De Keyser, namens de S&D-Fractie, Annemie Neyts-Uyttebroeck, namens de ALDE-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, Georgios Toussas, namens de GUE/NGL-Fractie, Bastiaan Belder, namens de EFD-Fractie, Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Krisztina Morvai en Chris Davies, Ioannis Kasoulides, Hannes Swoboda, Alexander Graf Lambsdorff, Peter van Dalen, Jill Evans, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Salavrakos, Elmar Brok, Kristian Vigenin, Frédérique Ries, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Graham Watson, Geoffrey Van Orden, Margrete Auken, Vytautas Landsbergis, Hans-Gert Pöttering, Proinsias De Rossa, Chris Davies, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Alexander Graf Lambsdorff, Alexander Graf Lambsdorff, Ashley Fox, Franziska Katharina Brantner, Mário David en Kader Arif.

VOORZITTER: Isabelle DURANT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Rui Tavares, Michael Cashman, die wijst op de aanwezigheid van leden van het parlement van Zuid-Afrika op de tribune, Mario Mauro, Saïd El Khadraoui, Tokia Saïfi, Roberto Gualtieri, György Schöpflin, Göran Färm, Georgios Koumoutsakos, María Muñiz De Urquiza, Cristian Dan Preda, Maria Eleni Koppa, Ria Oomen-Ruijten, Boris Zala, Sari Essayah, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Francisco José Millán Mon, Salvatore Iacolino, Elena Băsescu en Othmar Karas.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Katarína Neveďalová, Kyriakos Mavronikolas, Izaskun Bilbao Barandica, Andrew Henry William Brons, Ioan Enciu en Hannu Takkula.

Het woord wordt gevoerd door Catherine Ashton.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Daniel Cohn-Bendit, Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Jan Philipp Albrecht, Jill Evans, Frieda Brepoels, Rui Tavares, Karima Delli, Isabelle Durant, Yannick Jadot, Michail Tremopoulos, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Malika Benarab-Attou, Emilie Turunen en Catherine Grèze, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in Palestina (B7-0525/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Mario Mauro, Othmar Karas, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Laima Liucija Andrikienė, Salvatore Iacolino en Dominique Vlasto, namens de PPE-Fractie, over de situatie in Palestina (B7-0526/2011);

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kader Arif, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Proinsias De Rossa, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Pier Antonio Panzeri, Kristian Vigenin, Boris Zala en Raimon Obiols, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Palestina (B7-0527/2011);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck en Alexandra Thein, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in Palestina (B7-0528/2011);

- Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Bairbre de Brún, Jean-Luc Mélenchon, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Sabine Wils, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Miguel Portas, Sabine Lösing, Ilda Figueiredo en João Ferreira, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in Palestina (B7-0529/2011);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Peter van Dalen, Marek Henryk Migalski, Michał Tomasz Kamiński en Adam Bielan, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Palestina (B7-0530/2011).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.2 van de notulen van 29.9.2011.

Laatst bijgewerkt op: 15 december 2011Juridische mededeling