Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2828(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B7-0527/2011

Rozpravy :

PV 27/09/2011 - 13
CRE 27/09/2011 - 13

Hlasovanie :

PV 29/09/2011 - 10.2

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0429

Zápisnica
Utorok, 27. septembra 2011 - ŠtrasburgFinálna verzia

PREDSEDNÍCTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsedníčka

13. Činnosť počas ministerského týždňa vo Valnom zhromaždení OSN, najmä mierový proces na Blízkom východe a severná Afrika (rozprava)
CRE

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Činnosť počas ministerského týždňa vo Valnom zhromaždení OSN, najmä mierový proces na Blízkom východe a severná Afrika

Catherine Ashton (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v mene skupiny PPE, Véronique De Keyser v mene skupiny S&D, Annemie Neyts-Uyttebroeck v mene skupiny ALDE, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Daniel Cohn-Bendit v mene skupiny Verts/ALE, Georgios Toussas v mene skupiny GUE/NGL, Bastiaan Belder v mene skupiny EFD, Diane Dodds nezaradená poslankyňa, ktorý odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položil Krisztina Morvai a Chris Davies, Ioannis Kasoulides, Hannes Swoboda, Alexander Graf Lambsdorff, Peter van Dalen, Jill Evans, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Salavrakos, Elmar Brok, Kristian Vigenin, Frédérique Ries, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Graham Watson, Geoffrey Van Orden, Margrete Auken, Vytautas Landsbergis, Hans-Gert Pöttering, Proinsias De Rossa, Chris Davies, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Alexander Graf Lambsdorff, Alexander Graf Lambsdorff, Ashley Fox, Franziska Katharina Brantner, Mário David a Kader Arif.

PREDSEDNÍCTVO: Isabelle DURANT
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Rui Tavares, Michael Cashman, ktorý upozornil na prítomnosť členov parlamentu Južnej Afriky na galérii, Mario Mauro, Saïd El Khadraoui, Tokia Saïfi, Roberto Gualtieri, György Schöpflin, Göran Färm, Georgios Koumoutsakos, María Muñiz De Urquiza, Cristian Dan Preda, Maria Eleni Koppa, Ria Oomen-Ruijten, Boris Zala, Sari Essayah, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Francisco José Millán Mon, Salvatore Iacolino, Elena Băsescu a Othmar Karas.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Katarína Neveďalová, Kyriakos Mavronikolas, Izaskun Bilbao Barandica, Andrew Henry William Brons, Ioan Enciu a Hannu Takkula.

V rozprave vystúpila Catherine Ashton.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Daniel Cohn-Bendit, Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Jan Philipp Albrecht, Jill Evans, Frieda Brepoels, Rui Tavares, Karima Delli, Isabelle Durant, Yannick Jadot, Michail Tremopoulos, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Malika Benarab-Attou, Emilie Turunen a Catherine Grèze v mene skupiny Verts/ALE o situácii v Palestíne (B7-0525/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Mario Mauro, Othmar Karas, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Laima Liucija Andrikienė, Salvatore Iacolino a Dominique Vlasto v mene skupiny PPE o situácii v Palestíne (B7-0526/2011);

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kader Arif, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Proinsias De Rossa, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Pier Antonio Panzeri, Kristian Vigenin, Boris Zala a Raimon Obiols v mene skupiny S&D o situácii v Palestíne (B7-0527/2011);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck a Alexandra Thein v mene skupiny ALDE o situácii v Palestíne (B7-0528/2011);

- Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Bairbre de Brún, Jean-Luc Mélenchon, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Sabine Wils, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Miguel Portas, Sabine Lösing, Ilda Figueiredo a João Ferreira v mene skupiny GUE/NGL o situácii v Palestíne (B7-0529/2011);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Peter van Dalen, Marek Henryk Migalski, Michał Tomasz Kamiński a Adam Bielan v mene skupiny ECR o situácii v Palestíne (B7-0530/2011).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.2 zápisnice zo dňa 29.9.2011.

Posledná úprava: 15. decembra 2011Právne oznámenie