Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2821(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0523/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0523/2011

Keskustelut :

PV 27/09/2011 - 15
CRE 27/09/2011 - 15

Äänestykset :

PV 28/09/2011 - 4.14
CRE 28/09/2011 - 4.14
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0427

Pöytäkirja
Tiistai 27. syyskuuta 2011 - StrasbourgLopullinen painos

15. Seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin liittyvien asioiden käsittely YK:n ihmisoikeusneuvostossa (keskustelu)
CRE

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin liittyvien asioiden käsittely YK:n ihmisoikeusneuvostossa

Catherine Ashton (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Michèle Striffler PPE-ryhmän puolesta, Michael Cashman S&D-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Cornelis de Jong GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Catherine Ashton käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Michèle Striffler, Mariya Nedelcheva ja Eduard Kukan PPE-ryhmän puolesta, Richard Howitt, Michael Cashman, Véronique De Keyser, Vilija Blinkevičiūtė, Emine Bozkurt ja Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta, Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Alexander Alvaro, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells ja Renate Weber ALDE-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Grèze, Franziska Katharina Brantner, Rui Tavares, Keith Taylor ja Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta, Cornelis de Jong, Bairbre de Brún, Miguel Portas, Marisa Matias, Jean-Luc Mélenchon ja Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta ihmisoikeuksista, seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteetistä YK:ssa (B7-0523/2011).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 28.9.2011, kohta 4.14.

Päivitetty viimeksi: 15. joulukuuta 2011Oikeudellinen huomautus