Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 28. syyskuuta 2011 - StrasbourgLopullinen painos

Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS

5. Äänestysselitykset
CRE

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Corien Wortmann-Kool - A7-0178/2011

Ramona Nicole Mănescu, Gianluca Susta, Peter Jahr, Barbara Matera, Giommaria Uggias, Salvatore Iacolino, Salvatore Caronna, Marian Harkin, Krišjānis Kariņš, Andreas Schwab, Alajos Mészáros, Daniel Hannan, Seán Kelly ja Sergio Paolo Francesco Silvestris

Mietintö Sylvie Goulard - A7-0180/2011

Raffaele Baldassarre, Roberta Angelilli, Janusz Władysław Zemke, Giommaria Uggias, Marian Harkin, Daniel Hannan ja Sirpa Pietikäinen

Mietintö Carl Haglund - A7-0182/2011

Francesco De Angelis, Alfredo Antoniozzi, Giommaria Uggias, Paul Murphy, Marian Harkin ja Gerard Batten

Mietintö Elisa Ferreira - A7-0183/2011

Herbert Dorfmann, Francesco De Angelis, Cristiana Muscardini, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Alajos Mészáros, Marian Harkin ja Sergio Paolo Francesco Silvestris

Mietintö Diogo Feio - A7-0179/2011

Giommaria Uggias, Paul Murphy ja Marian Harkin

Mietintö Vicky Ford - A7-0184/2011

Raffaele Baldassarre, Giommaria Uggias ja Marian Harkin

Seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin liittyvien asioiden käsittely YK:n ihmisoikeusneuvostossa - B7-0523/2011

Erminia Mazzoni, Andrea Češková ja Sergio Paolo Francesco Silvestris

Päivitetty viimeksi: 27. lokakuuta 2011Oikeudellinen huomautus