Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/2828(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

B7-0525/2011

Debatten :

PV 27/09/2011 - 13
CRE 27/09/2011 - 13

Stemmingen :

PV 29/09/2011 - 10.2
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0429

Notulen
Donderdag 29 september 2011 - StraatsburgDefinitieve uitgave

10.2. Situatie in Palestina (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0525/2011, B7-0526/2011, B7-0527/2011, B7-0528/2011, B7-0529/2011 en B7-0530/2011

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0525/2011

(ter vervanging van B7-0525/2011, B7-0526/2011, B7-0527/2011, B7-0528/2011 en B7-0529/2011)

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Mario Mauro, Othmar Karas, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Roberta Angelilli, Mário David, Arnaud Danjean, Ria Oomen-Ruijten, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Nadezhda Neynsky, Salvatore Iacolino, Dominique Vlasto en Monica Luisa Macovei, namens de PPE-Fractie;
Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kader Arif, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Proinsias De Rossa, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Kyriakos Mavronikolas, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Kristian Vigenin, Boris Zala en Carmen Romero López, namens de S&D-Fractie;
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Alexandra Thein en Jelko Kacin, namens de ALDE-Fractie;
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms en Frieda Brepoels, namens de Verts/ALE-Fractie;
Lothar Bisky, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Bairbre de Brún, Willy Meyer, Jean-Luc Mélenchon, Marisa Matias, Miguel Portas en Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2011)0429)

(Ontwerpresolutie B7-0530/2011 komt te vervallen.)

Laatst bijgewerkt op: 28 oktober 2011Juridische mededeling