Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000222/2011 (B7-0630/2011)

Keskustelut :

PV 12/10/2011 - 15
CRE 12/10/2011 - 15

Äänestykset :

OJ 13/10/2011 - 58

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Keskiviikko 12. lokakuuta 2011 - BrysselLopullinen painos

15. Bulgarian ja Romanian liittyminen Schengen-alueeseen (keskustelu)
CRE

Suullinen kysymys (O-000218/2011) Renate Weber, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Cecilia Wikström, Sarah Ludford, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Stanimir Ilchev, Louis Michel, Metin Kazak, Sonia Alfano ja Gianni Vattimo ALDE-ryhmän puolesta neuvostolle: Bulgarian ja Romanian liittyminen Schengen-alueeseen (B7-0628/2011)

Suullinen kysymys (O-000221/2011) Cornelia Ernst, Willy Meyer ja Marie-Christine Vergiat, GUE/NGL-ryhmän puolesta neuvostolle: Bulgarian ja Romanian liittyminen Schengen-alueeseen (B7-0629/2011)

Suullinen kysymys (O-000222/2011) Cornelia Ernst, Willy Meyer ja Marie-Christine Vergiat, GUE/NGL-ryhmän puolesta komissiolle: Bulgarian ja Romanian liittyminen Schengen-alueeseen (B7-0630/2011)

Suullinen kysymys (O-000223/2011) Claude Moraes, Ioan Enciu ja Iliana Malinova Iotova S&D-ryhmän puolesta neuvostolle: Bulgarian ja Romanian liittyminen Schengenin alueeseen (B7-0439/2011)

Suullinen kysymys (O-000224/2011) Marian-Jean Marinescu, Andrey Kovatchev, Carlos Coelho, Mariya Nedelcheva, Monica Luisa Macovei, Elena Oana Antonescu, Simon Busuttil, Georgios Papanikolaou ja Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta neuvostolle: Bulgarian ja Romanian liittyminen Schengen-alueeseen (B7-0440/2011)

Suullinen kysymys (O-000225/2011) Marian-Jean Marinescu, Andrey Kovatchev, Carlos Coelho, Mariya Nedelcheva, Monica Luisa Macovei, Elena Oana Antonescu, Simon Busuttil, Georgios Papanikolaou ja Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta komissiolle: Bulgarian ja Romanian liittyminen Schengen-alueeseen (B7-0621/2011)

Suullinen kysymys (O-000234/2011) Mara Bizzotto EFD-ryhmän puolesta neuvostolle: Bulgarian ja Romanian liittyminen Schengen-alueeseen (B7-0631/2011)

Suullinen kysymys (O-000235/2011) Mara Bizzotto EFD-ryhmän puolesta komissiolle: Bulgarian ja Romanian liittyminen Schengen-alueeseen (B7-0632/2011)

Renate Weber, Marie-Christine Vergiat, Claude Moraes, Marian-Jean Marinescu ja Mara Bizzotto esittelivät suulliset kysymykset.

Piotr Stachańczyk (neuvoston puheenjohtaja) ja Cecilia Malmström (komission jäsen) vastasivat kysymyksiin.

Puheenvuorot: Simon Busuttil PPE-ryhmän puolesta, Iliana Malinova Iotova S&D-ryhmän puolesta, Sarah Ludford ALDE-ryhmän puolesta, Tatjana Ždanoka Verts/ALE-ryhmän puolesta, Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dimitar Stoyanov, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Stanimir Ilchev, Judith Sargentini, Peter van Dalen, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Dimitar Stoyanov ja Corina Creţu, Philip Claeys, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Victor Boştinaru ja Monika Flašíková Beňová, Andrey Kovatchev, Mitro Repo, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Csanád Szegedi, Sari Essayah, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ioan Enciu, Emine Bozkurt, Kinga Gál, Juan Fernando López Aguilar, Monika Hohlmeier, Monika Flašíková Beňová, Georgios Papanikolaou, Tanja Fajon ja Anna Hedh.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Eduard Kukan, Silvia-Adriana Ţicău, Elena Oana Antonescu, Ioan Mircea Paşcu, Mariya Nedelcheva ja Csaba Sándor Tabajdi.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström ja Piotr Stachańczyk.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Marian-Jean Marinescu, Andrey Kovatchev, Carlos Coelho, Manfred Weber, Simon Busuttil, Monica Luisa Macovei, Mariya Nedelcheva, Elena Oana Antonescu, Georgios Papanikolaou ja Véronique Mathieu PPE-ryhmän puolesta,
Claude Moraes, Ioan Enciu, Iliana Malinova Iotova ja Liisa Jaakonsaari S&D-ryhmän puolesta,
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Cecilia Wikström, Sarah Ludford, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Stanimir Ilchev, Louis Michel, Metin Kazak, Sonia Alfano, Gianni Vattimo ja Nathalie Griesbeck ALDE-ryhmän puolesta,
Tatjana Ždanoka ja Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta,
Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta
Bulgarian ja Romanian liittymisestä Schengen-alueeseen (B7-0532/2011)

- Mara Bizzotto ja Nikolaos Salavrakos EFD-ryhmän puolesta Bulgarian ja Romanian liittymisestä Schengen-alueeseen (B7-0533/2011).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.10.2011, kohta 6.10.

Päivitetty viimeksi: 18. marraskuuta 2011Oikeudellinen huomautus