Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0535/2011

Συζήτηση :

PV 12/10/2011 - 14
CRE 12/10/2011 - 14

Ψηφοφορία :

PV 13/10/2011 - 6.9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2011 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση

6.9. Προετοιμασία για τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (23 Οκτωβρίου 2011) (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0534/2011, B7-0535/2011 και B7-0536/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B7-0534/2011

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0442)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B7-0535/2011 και B7-0536/2011 καταπίπτουν.)

Τελευταία ενημέρωση: 17 Ιανουαρίου 2012Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου