Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2020(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0354/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0354/2011

Συζήτηση :

PV 26/10/2011 - 3
CRE 26/10/2011 - 3

Ψηφοφορία :

PV 26/10/2011 - 8.2
CRE 26/10/2011 - 8.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0461

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2011 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

8.2. Θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού 2012 όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο - όλα τα τμήματα [13110/2011 - 2011/2020(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Francesca Balzani και José Manuel Fernandes (A7-0354/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0461)

Παρεμβάσεις:

José Manuel Fernandes (συνεισηγητής), ο οποίος προβαίνει σε διευκρίνιση τεχνικής φύσης στην παράγραφο 68.

Miguel Portas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος παρουσιάζει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 33, η οποία δεν κρατείται διότι άνω των 40 βουλευτών αντιτίθενται στο να ληφθεί υπόψη.

José Manuel Fernandes, ο οποίος προβαίνει σε διευκρίνιση επί της ψηφοφορίας της τροπολογίας 41.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Libor ROUČEK
Αντιπρόεδρος

Τελευταία ενημέρωση: 23 Νοεμβρίου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου