Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/0064(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A7-0294/2011

Debatten :

PV 26/10/2011 - 15
CRE 26/10/2011 - 15

Stemmingen :

PV 27/10/2011 - 8.2
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0468

Notulen
Woensdag 26 oktober 2011 - StraatsburgDefinitieve uitgave

15. Seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie ***I - Rechten van kinderen in de Europese Unie (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en tot intrekking van Kaderbesluit 2004/68/JBZ [COM(2010)0094 - C7-0088/2010- 2010/0064(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Roberta Angelilli (A7-0294/2011)

Mondelinge vraag (O-000231/2011) van Roberta Angelilli, Simon Busuttil, Manfred Weber, Salvatore Iacolino, namens de PPE-Fractie, aan de Commissie: Informatie over de uitvoering van in de Europese Unie beoogde maatregelen - Programma inzake de rechten van het kind (B7-0627/2011)

Mondelinge vraag (O-000273/2011) van Renate Weber, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, Sarah Ludford, Nadja Hirsch, Louis Michel, namens de ALDE-Fractie, aan de Commissie: Rechten van kinderen in de EU (B7-0637/2011)

Roberta Angelilli leidt het verslag in en licht de mondelinge vraag toe B7-0627/2011.

Cecilia Wikström licht de mondelinge vraag toe B7-0637/2011.

Het woord wordt gevoerd door Krzysztof Kwiatkowski (fungerend voorzitter van de Raad) en Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Petra Kammerevert (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Marina Yannakoudakis (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Simon Busuttil, namens de PPE-Fractie, Kinga Göncz, namens de S&D-Fractie, Nathalie Griesbeck, namens de ALDE-Fractie, Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Kyriacos Triantaphyllides, namens de GUE/NGL-Fractie, Nikolaos Salavrakos, namens de EFD-Fractie, en Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid.

VOORZITTER: Diana WALLIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Michèle Striffler, Birgit Sippel, Sarah Ludford, Valdemar Tomaševski, Jan Philipp Albrecht, Oreste Rossi, Nick Griffin, Sabine Verheyen, Vilija Blinkevičiūtė, Alexander Alvaro, Peter van Dalen, Claudio Morganti, Kinga Gál, Monika Flašíková Beňová, Zbigniew Ziobro, Salvatore Iacolino, Emine Bozkurt, Emma McClarkin, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Antigoni Papadopoulou, Mariya Nedelcheva, Marco Scurria, Elena Băsescu, Heinz K. Becker, Véronique Mathieu, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Barbara Matera, Anna Maria Corazza Bildt, Miroslav Mikolášik en Anna Záborská.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Hubert Pirker, Silvia-Adriana Ţicău, Phil Prendergast, Seán Kelly, Eduard Kukan, Csaba Sógor en Angelika Werthmann.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström, Krzysztof Kwiatkowski en Roberta Angelilli.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.2 van de notulen van 27.10.2011.

Laatst bijgewerkt op: 23 november 2011Juridische mededeling