Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/2881(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0542/2011

Arutelud :

Hääletused :

PV 27/10/2011 - 8.6
CRE 27/10/2011 - 8.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0471

Protokoll
Neljapäev, 27. oktoober 2011 - StrasbourgLõplik väljaanne

8.6. Süüria ja Egiptuse ning eelkõige sealsete kristlike kogukondade olukord (hääletus)
CRE

Arutelu toimus 12. oktoobril 2011 (12.10.2011protokoll punkt 16).

Resolutsiooni ettepanekutest teatati 27.10.2011 (27.10.2011protokoll punkt 3).

Resolutsiooni ettepanekud B7-0542/2011, B7-0545/2011, B7-0547/2011, B7-0548/2011, B7-0549/2011, B7-0551/2011 ja B7-0555/2011

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0542/2011

(asendades B7-0542/2011, B7-0545/2011, B7-0548/2011, B7-0549/2011, B7-0551/2011 ja B7-0555/2011),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

- Elmar Brok, Mario Mauro, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Magdi Cristiano Allam, Othmar Karas, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Inese Vaidere, Elena Băsescu, Elisabeth Jeggle, Monica Luisa Macovei, Zuzana Roithová, Nadezhda Neynsky, Roberta Angelilli, Thomas Mann, Constance Le Grip, Salvatore Iacolino, Bernd Posselt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sari Essayah, Anne Delvaux, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Franck Proust ja Rodi Kratsa-Tsagaropoulou fraktsiooni PPE nimel;

- Véronique De Keyser fraktsiooni S&D nimel;

- Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Edward McMillan-Scott, Frédérique Ries, Alexandra Thein, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel ja Sarah Ludford fraktsiooni ALDE nimel;

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Peter van Dalen ja Tomasz Piotr Poręba fraktsiooni ECR nimel;

- Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel;

- Fiorello Provera fraktsiooni EFD nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2011)0471)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0547/2011 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtud

Mario Mauro esitas lõike 5 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.

Viimane päevakajastamine: 24. jaanuar 2012Õigusalane teave