Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2881(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0548/2011

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 27/10/2011 - 8.6
CRE 27/10/2011 - 8.6

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0471

Pöytäkirja
Torstai 27. lokakuuta 2011 - StrasbourgLopullinen painos

8.6. Egyptin ja Syyrian ja erityisesti niiden kristittyjen yhteisöjen tilanne (äänestys)
CRE

Keskustelu käytiin 12. lokakuuta 2011 (istunnon pöytäkirja 12.10.2011, kohta 16).

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 27.10.2011 (istunnon pöytäkirja 27.10.2011, kohta 3).

Päätöslauselmaesitykset B7-0542/2011, B7-0545/2011, B7-0547/2011, B7-0548/2011, B7-0549/2011, B7-0551/2011 ja B7-0555/2011

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0542/2011

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0542/2011, B7-0545/2011, B7-0548/2011, B7-0549/2011, B7-0551/2011 ja B7-0555/2011)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

- Elmar Brok, Mario Mauro, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Magdi Cristiano Allam, Othmar Karas, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Inese Vaidere, Elena Băsescu, Elisabeth Jeggle, Monica Luisa Macovei, Zuzana Roithová, Nadezhda Neynsky, Roberta Angelilli, Thomas Mann, Constance Le Grip, Salvatore Iacolino, Bernd Posselt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sari Essayah, Anne Delvaux, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Franck Proust ja Rodi Kratsa-Tsagaropoulou PPE-ryhmän puolesta

- Véronique De Keyser S&D-ryhmän puolesta

- Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Edward McMillan-Scott, Frédérique Ries, Alexandra Thein, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel ja Sarah Ludford ALDE-ryhmän puolesta

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Peter van Dalen ja Tomasz Piotr Poręba ECR-ryhmän puolesta

- Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta

- Fiorello Provera EFD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0471)

(Päätöslauselmaesitys B7-0547/2011 raukesi.)

Puheenvuorot:

Mario Mauro esitti 5 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

Päivitetty viimeksi: 24. tammikuuta 2012Oikeudellinen huomautus