Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

B7-0547/2011

Debatten :

Stemmingen :

PV 27/10/2011 - 8.6
CRE 27/10/2011 - 8.6

Aangenomen teksten :


Notulen
Donderdag 27 oktober 2011 - StraatsburgDefinitieve uitgave

8.6. Situatie in Egypte en Syrië, met name die van de christelijke gemeenschappen (stemming)
CRE

Het debat heeft op 12 oktober 2011 plaatsgevonden (punt 16 van de notulen van 12.10.2011).

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 27.10.2011 (punt 3 van de notulen van 27.10.2011).

Ontwerpresoluties B7-0542/2011, B7-0545/2011, B7-0547/2011, B7-0548/2011, B7-0549/2011, B7-0551/2011 en B7-0555/2011

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0542/2011

(ter vervanging van B7-0542/2011, B7-0545/2011, B7-0548/2011, B7-0549/2011, B7-0551/2011 en B7-0555/2011):

ingediend door de volgende leden:

- Elmar Brok, Mario Mauro, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Magdi Cristiano Allam, Othmar Karas, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Inese Vaidere, Elena Băsescu, Elisabeth Jeggle, Monica Luisa Macovei, Zuzana Roithová, Nadezhda Neynsky, Roberta Angelilli, Thomas Mann, Constance Le Grip, Salvatore Iacolino, Bernd Posselt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sari Essayah, Anne Delvaux, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Franck Proust en Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, namens de PPE-Fractie;

- Véronique De Keyser, namens de S&D-Fractie;

- Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Edward McMillan-Scott, Frédérique Ries, Alexandra Thein, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel en Sarah Ludford, namens de ALDE-Fractie;

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Peter van Dalen en Tomasz Piotr Poręba, namens de ECR-Fractie;

- Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie;

- Fiorello Provera, namens de EFD-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2011)0471)

(Ontwerpresolutie B7-0547/2011 komt te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Mario Mauro diende een mondeling amendement op paragraaf 5 in, dat in aanmerking werd genomen.

Laatst bijgewerkt op: 24 januari 2012Juridische mededeling