Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B7-0547/2011

Debatter :

Omröstningar :

PV 27/10/2011 - 8.6
CRE 27/10/2011 - 8.6

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 27 oktober 2011 - StrasbourgSlutlig utgåva

8.6. Situationen i Egypten och Syrien, särskilt för kristna (omröstning)
CRE

Debatten hölls den 12 oktober 2011 (punkt 16 i protokollet av den 12.10.2011).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 27.10.2011 (punkt 3 i protokollet av den 27.10.2011).

Resolutionsförslag B7-0542/2011, B7-0545/2011, B7-0547/2011, B7-0548/2011, B7-0549/2011, B7-0551/2011 och B7-0555/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0542/2011

(ersätter B7-0542/2011, B7-0545/2011, B7-0548/2011, B7-0549/2011, B7-0551/2011 och B7-0555/2011):

inlämnat av följande ledamöter:

- Elmar Brok, Mario Mauro, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Magdi Cristiano Allam, Othmar Karas, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Inese Vaidere, Elena Băsescu, Elisabeth Jeggle, Monica Luisa Macovei, Zuzana Roithová, Nadezhda Neynsky, Roberta Angelilli, Thomas Mann, Constance Le Grip, Salvatore Iacolino, Bernd Posselt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sari Essayah, Anne Delvaux, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Franck Proust och Rodi Kratsa-Tsagaropoulou för PPE-gruppen;

- Véronique De Keyser för S&D-gruppen;

- Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Edward McMillan-Scott, Frédérique Ries, Alexandra Thein, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel och Sarah Ludford för ALDE-gruppen;

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Peter van Dalen och Tomasz Piotr Poręba för ECR-gruppen;

- Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen;

- Fiorello Provera för EFD-gruppen.

Antogs (P7_TA(2011)0471)

(Resolutionsförslag B7-0547/2011 bortföll.)

Inlägg:

Mario Mauro hade lagt fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 5, vilket beaktades.

Senaste uppdatering: 24 januari 2012Rättsligt meddelande