Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/2865(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0543/2011

Arutelud :

Hääletused :

PV 27/10/2011 - 8.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0472

Protokoll
Neljapäev, 27. oktoober 2011 - StrasbourgLõplik väljaanne

8.7. Praegused sündmused Ukrainas (hääletus)

Arutelu toimus 12. oktoobril 2011 (12.10.2011protokoll punkt 17).

Resolutsiooni ettepanekutest teatati 27. oktoober 2011 (27.10.2011protokoll punkt 4).

Resolutsiooni ettepanekud B7-0543/2011, B7-0544/2011, B7-0550/2011, B7-0552/2011, B7-0553/2011 ja B7-0554/2011

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0543/2011

(asendades B7-0543/2011, B7-0550/2011, B7-0552/2011, B7-0553/2011 ja B7-0554/2011),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Elena Băsescu, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Mario Mauro, Nadezhda Neynsky, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, Inese Vaidere, Jacek Saryusz-Wolski, Eduard Kukan, Anna Ibrisagic, Daniel Caspary, Thomas Mann, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Arnaud Danjean, Franck Proust, Laima Liucija Andrikienė ja Traian Ungureanu fraktsiooni PPE nimel;

- Hannes Swoboda, Marek Siwiec ja Kristian Vigenin fraktsiooni S&D nimel;

- Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Jelko Kacin, Leonidas Donskis, Gerben-Jan Gerbrandy, Silvana Koch-Mehrin ja Kristiina Ojuland fraktsiooni ALDE nimel;

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Janusz Wojciechowski, Adam Bielan, Geoffrey Van Orden, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki ja Konrad Szymański fraktsiooni ECR nimel;

- Werner Schulz, Rebecca Harms, Indrek Tarand, Raül Romeva i Rueda ja Nicole Kiil-Nielsen fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2011)0472)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0544/2011 muutus kehtetuks.)

Viimane päevakajastamine: 24. jaanuar 2012Õigusalane teave