Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2865(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0543/2011

Debatter :

Omröstningar :

PV 27/10/2011 - 8.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0472

Protokoll
Torsdagen den 27 oktober 2011 - StrasbourgSlutlig utgåva

8.7. Den senaste utvecklingen i Ukraina (omröstning)

Debatten hölls den 12 oktober 2011 (punkt 17 i protokollet av den 12.10.2011).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 27 oktober 2011 (punkt 4 i protokollet av den 27.10.2011).

Resolutionsförslag B7-0543/2011, B7-0544/2011, B7-0550/2011, B7-0552/2011, B7-0553/2011 och B7-0554/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0543/2011

(ersätter B7-0543/2011, B7-0550/2011, B7-0552/2011, B7-0553/2011 och B7-0554/2011):

inlämnat av följande ledamöter:

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Elena Băsescu, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Mario Mauro, Nadezhda Neynsky, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, Inese Vaidere, Jacek Saryusz-Wolski, Eduard Kukan, Anna Ibrisagic, Daniel Caspary, Thomas Mann, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Arnaud Danjean, Franck Proust, Laima Liucija Andrikienė och Traian Ungureanu för PPE-gruppen;

- Hannes Swoboda, Marek Siwiec och Kristian Vigenin för S&D-gruppen;

- Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Jelko Kacin, Leonidas Donskis, Gerben-Jan Gerbrandy, Silvana Koch-Mehrin och Kristiina Ojuland för ALDE-gruppen;

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Janusz Wojciechowski, Adam Bielan, Geoffrey Van Orden, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki och Konrad Szymański för ECR-gruppen;

- Werner Schulz, Rebecca Harms, Indrek Tarand, Raül Romeva i Rueda och Nicole Kiil-Nielsen för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P7_TA(2011)0472)

(Resolutionsförslag B7-0544/2011 bortföll.)

Senaste uppdatering: 24 januari 2012Rättsligt meddelande