Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2875(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0541/2011

Συζήτηση :

PV 27/10/2011 - 12.2
CRE 27/10/2011 - 12.2

Ψηφοφορία :

PV 27/10/2011 - 13.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0475

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2011 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

12.2. Μπαχρέιν
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0541/2011, B7-0556/2011, B7-0558/2011, B7-0559/2011, B7-0560/2011 και B7-0562/2011

Παρεμβαίνει ο João Ferreira για να εκφράσει τη διαμαρτυρία του όσον αφορά το γεγονός ότι ορισμένα κείμενα που έχουν κατατεθεί σχετικά με την εν λόγω συζήτηση δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις γλώσσες, ειδικότερα δε στα πορτογαλικά (Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες θα εξακριβώσουν το λόγο).

Οι Rui Tavares, Charles Tannock, Paul Murphy, Marietje Schaake και Mario Mauro παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνει η Sari Essayah, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

Ο Πρόεδρος επανέρχεται στην παρέμβαση του João Ferreira.

Παρεμβαίνουν οι Justas Vincas Paleckis, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anneli Jäätteenmäki, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Carl Schlyter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Franz Obermayr, μη εγγεγραμμένος, Eija-Riitta Korhola και Corina Creţu.

Παρεμβαίνουν, σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye", οι οι Miroslav Mikolášik, Mitro Repo, Jacek Olgierd Kurski, João Ferreira και Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Παρεμβαίνει η Neelie Kroes (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.10.2011.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Ιανουαρίου 2012Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου