Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2876(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B7-0566/2011

Debatter :

PV 27/10/2011 - 12.3
CRE 27/10/2011 - 12.3

Omröstningar :

PV 27/10/2011 - 13.3

Antagna texter :

P7_TA(2011)0476

Protokoll
Torsdagen den 27 oktober 2011 - StrasbourgSlutlig utgåva

12.3. Fallet Rafah Nached i Syrien
CRE

Resolutionsförslag B7-0565/2011, B7-0566/2011, B7-0567/2011, B7-0568/2011, B7-0569/2011 och B7-0570/2011

Adam Bielan, Jiří Maštálka, Rui Tavares, Véronique De Keyser, Marietje Schaake och Cristian Dan Preda redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Elena Băsescu för PPE-gruppen, Joanna Senyszyn för S&D-gruppen, Kristiina Ojuland för ALDE-gruppen, Michał Tomasz Kamiński för ECR-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg och Tomasz Piotr Poręba.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sari Essayah, Justas Vincas Paleckis, Gesine Meissner, Marek Henryk Migalski, Miroslav Mikolášik och Vasilica Viorica Dăncilă.

Talare: Neelie Kroes (vice ordförande för kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.3 i protokollet av den 27.10.2011.

Senaste uppdatering: 24 januari 2012Rättsligt meddelande