Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2874(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0564/2011

Keskustelut :

PV 27/10/2011 - 12.1
CRE 27/10/2011 - 12.1

Äänestykset :

PV 27/10/2011 - 13.1

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0474

Pöytäkirja
Torstai 27. lokakuuta 2011 - StrasbourgLopullinen painos

13.1. Tiibet, erityisesti nunnien ja munkkien polttoitsemurhat (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0540/2011, B7-0546/2011, B7-0561/2011, B7-0563/2011 ja B7-0564/2011

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0540/2011

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0540/2011, B7-0546/2011, B7-0561/2011, B7-0563/2011 ja B7-0564/2011)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

- Thomas Mann, Elmar Brok, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Csaba Sógor, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, László Tőkés, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Cristian Dan Preda, Giovanni La Via, Bogusław Sonik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tadeusz Zwiefka ja Joachim Zeller PPE-ryhmän puolesta

- Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Nathalie Griesbeck, Anneli Jäätteenmäki, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Niccolò Rinaldi, Metin Kazak, Sarah Ludford ja Louis Michel ALDE-ryhmän puolesta

- Eva Lichtenberger, Nicole Kiil-Nielsen, Helga Trüpel, Barbara Lochbihler ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta

- Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski, Adam Bielan ja Michał Tomasz Kamiński ECR-ryhmän puolesta

- Fiorello Provera EFD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0474)

Päivitetty viimeksi: 24. tammikuuta 2012Oikeudellinen huomautus