Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/2875(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

B7-0556/2011

Dezbateri :

PV 27/10/2011 - 12.2
CRE 27/10/2011 - 12.2

Voturi :

PV 27/10/2011 - 13.2

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0475

Proces-verbal
Joi, 27 octombrie 2011 - StrasbourgEdiţie definitivă

13.2. Bahrain (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0541/2011, B7-0556/2011, B7-0558/2011, B7-0559/2011, B7-0560/2011 şi B7-0562/2011

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0541/2011

(care înlocuieşte B7-0541/2011, B7-0556/2011, B7-0558/2011, B7-0559/2011, B7-0560/2011 şi B7-0562/2011):

depusă de următorii deputaţi:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Giovanni La Via, Angelika Niebler şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE;

- Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Richard Howitt şi Ana Gomes, în numele Grupului S&D;

- Marietje Schaake, Marian Harkin, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Sarah Ludford şi Louis Michel, în numele Grupului ALDE;

- Charles Tannock, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński şi Adam Bielan, în numele Grupului ECR;

- Rui Tavares, Frieda Brepoels, Alyn Smith, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler şi Michail Tremopoulos, în numele Grupului Verts/ALE;

- Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat şi Willy Meyer, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2011)0475)

Ultima actualizare: 24 ianuarie 2012Notă juridică