Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
ProtokółInne formaty
Wtorek, 15 listopada 2011 r. - StrasburgWersja ostateczna
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 4.Głosowanie nad wnioskiem o tryb pilny
 5.Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym (debata)
 6.Tura pytań do Komisji
 7.Głosowanie
  7.1.Koordynacja gwarancji wymaganych od spółek (art. 54 TFUE) ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  7.2.Konwencja ateńska w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu - z wyjątkiem art. 10 i 11 *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  7.3.Konwencja ateńska w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu - w odniesieniu do art. 10 i 11 *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  7.4.Eurośródziemnomorska umowa lotnicza między UE a Jordanią *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  7.5.Porozumienie dotyczące wspólnego obszaru lotniczego UE-Gruzja *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  7.6.Czasowe zawieszenie ceł autonomicznych Wspólnej Taryfy Celnej na przywóz niektórych produktów przemysłowych na Wyspy Kanaryjskie * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  7.7.Program ramowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej (działania pośrednie) * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  7.8.Postępowanie upadłościowe w kontekście prawa spółek UE (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  7.9.Zmiany demograficzne i ich skutki dla polityki spójności (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  7.10.Krótka sprzedaż i wybrane aspekty dotyczące swapów ryzyka kredytowego ***I (głosowanie)
  7.11.Statystyki europejskie dotyczące upraw trwałych ***I (głosowanie)
  7.12.Program ramowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej (działania bezpośrednie) * (głosowanie)
  7.13.Uczestnictwo przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i szkół wyższych w działaniach pośrednich w ramach programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej * (głosowanie)
  7.14.Wdrażanie dyrektywy o kwalifikacjach zawodowych (głosowanie)
  7.15.Polityka ochrony konsumentów (głosowanie)
  7.16.Gry hazardowe oferowane w Internecie (głosowanie)
  7.17.Zdrowie pszczół miodnych i pszczelarstwo (głosowanie)
  7.18.Zasady dotyczące pomocy państwa w odniesieniu do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (głosowanie)
  7.19.Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 10.Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Program prac Komisji na rok 2012 (debata)
 13.Konferencja w Durbanie w sprawie zmian klimatu (debata)
 14.Przedstawienie rocznego sprawozdania Trybunału Obrachunkowego 2010 (debata)
 15.Rozliczalność w zakresie finansowania rozwoju (debata)
 16.Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne AKP-UE w 2010 r. (debata)
 17.Znak dziedzictwa europejskiego ***II (debata)
 18.Porządek obrad następnego posiedzenia
 19.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół
Wersja ostateczna (208 kb)
 
Protokół
Wersja ostateczna (236 kb)
  Wyniki głosowania
Wersja tymczasowa (260 kb)
16/11/2011 18:40
  Głosowanie imienne
Wersja ostateczna (444 kb)
 
Protokół
Wersja ostateczna (259 kb)
  Wyniki głosowania
Wersja tymczasowa (143 kb)
16/11/2011 18:40
  Głosowanie imienne
Wersja ostateczna (400 kb)
Ostatnia aktualizacja: 13 grudnia 2011Informacja prawna