Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2866(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B7-0572/2011

Debatter :

PV 16/11/2011 - 12
CRE 16/11/2011 - 12

Omröstningar :

OJ 17/11/2011 - 86
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0511

Protokoll
Onsdagen den 16 november 2011 - StrasbourgSlutlig utgåva

12. Ett öppet internet och nätneutralitet i Europa (debatt)
CRE

Muntlig fråga (O-000243/2011) från Herbert Reul, för utskottet ITRE, till rådet: Ett öppet internet och nätneutralitet i Europa (B7-0641/2011)

Muntlig fråga (O-000261/2011) från Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Jürgen Creutzmann, Heide Rühle, Adam Bielan och Cornelis de Jong, för utskottet IMCO, till kommissionen: Det öppna internet och nätneutralitet i Europa (B7-0653/2011)

Herbert Reul och Malcolm Harbour utvecklade de muntliga frågorna.

Magdalena Gaj (rådets tjänstgörande ordförande) och Karel De Gucht (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Lambert van Nistelrooij för PPE-gruppen, Catherine Trautmann för S&D-gruppen, Cristian Silviu Buşoi för ALDE-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Adam Bielan för ECR-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Juozas Imbrasas för EFD-gruppen, Angelika Niebler, Marita Ulvskog, Alexander Alvaro, Sandrine Bélier och Paweł Robert Kowal.

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Talare: Pilar del Castillo Vera, Patrizia Toia, Marietje Schaake, Gunnar Hökmark, Petra Kammerevert, Andreas Schwab, Silvia-Adriana Ţicău, Ivailo Kalfin och Judith A. Merkies.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Petru Constantin Luhan, Ioan Enciu, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Evelyn Regner och Monika Flašíková Beňová.

Talare: Androulla Vassiliou (ledamot av kommissionen) och Magdalena Gaj.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

Herbert Reul, för utskottet ITRE, om ett öppet internet och nätneutralitet i Europa (B7-0572/2011)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.5 i protokollet av den 17.11.2011.

Senaste uppdatering: 7 december 2011Rättsligt meddelande