Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

O-000275/2011 (B7-0647/2011)

Debatai :

PV 16/11/2011 - 13
CRE 16/11/2011 - 13

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Protokolas
Trečiadienis, 2011 m. lapkričio 16 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

13. Romų padėtis valstybėse narėse (diskusijos)
CRE

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000236/2011), kurį pateikė Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Rui Tavares, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Catherine Grèze, Karima Delli ir Malika Benarab-Attou Verts/ALE frakcijos vardu Tarybai: Romų teisės ES. Nusistatymo prieš juos problemos sprendimas (B7-0649/2011);

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000237/2011), kurį pateikė Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Rui Tavares, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Catherine Grèze, Karima Delli ir Malika Benarab-Attou Verts/ALE frakcijos vardu Komisijai: Romų teisės ES. Nusistatymo prieš juos problemos sprendimas (B7-0650/2011);

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000241/2011), kurį pateikė Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson ir Miguel Portas GUE/NGL frakcijos vardu Tarybai: ES priemonės dėl romų (B7-0651/2011);

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000242/2011), kurį pateikė Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson ir Miguel Portas GUE/NGL frakcijos vardu Komisijai: ES priemonės dėl romų (B7-0652/2011);

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000259/2011), kurį pateikė Monika Flašíková Beňová, Hannes Swoboda, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Kinga Göncz, Emine Bozkurt ir Ioan Enciu S&D frakcijos vardu Tarybai: Romų padėtis valstybėse narėse (B7-0644/2011);

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000260/2011), kurį pateikė Monika Flašíková Beňová, Hannes Swoboda, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Kinga Göncz, Emine Bozkurt ir Ioan Enciu S&D frakcijos vardu Komisijai: Romų padėtis valstybėse narėse (B7-0645/2011);

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000274/2011), kurį pateikė Renate Weber, Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev ir Louis Michel ALDE frakcijos vardu Tarybai: Romų diskriminacija ir persekiojimas ES valstybėse narėse ir ES pagrindų strategija, gairės ir veiksmai (B7-0646/2011);

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000275/2011), kurį pateikė Renate Weber, Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev ir Louis Michel ALDE frakcijos vardu Komisijai: Romų diskriminacija ir persekiojimas ES valstybėse narėse ir ES pagrindų strategija, gairės ir veiksmai (B7-0647/2011);

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000288/2011), kurį pateikė Lívia Járóka ir Simon Busuttil PPE frakcijos vardu Tarybai: Romų diskriminacijos panaikinimas (B7-0654/2011);

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000289/2011), kurį pateikė Lívia Járóka ir Simon Busuttil PPE frakcijos vardu Komisijai: Romų diskriminacijos panaikinimas (B7-0655/2011);

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000291/2011), kurį pateikė Mara Bizzotto ir Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu Tarybai: Strategijos dėl romų įtraukties įgyvendinimas (B7-0656/2011);

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000292/2011), kurį pateikė Mara Bizzotto ir Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu Komisijai: Strategijos dėl romų įtraukties įgyvendinimas (B7-0657/2011);

Hélène Flautre, Cornelia Ernst, Monika Flašíková Beňová, Renate Weber, Lívia Járóka ir Mara Bizzotto pateikė žodinius klausimus.

Elżbieta Radziszewska (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Androulla Vassiliou (Komisijos narė) atsakė į klausimus.

Kalbėjo: Roberta Angelilli PPE frakcijos vardu, Hannes Swoboda S&D frakcijos vardu, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu, Csaba Sógor, Kinga Göncz, Catherine Grèze, Bastiaan Belder ir Elena Băsescu.

PIRMININKAVO: László TŐKÉS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Ioan Enciu, Anna Záborská, Emine Bozkurt, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sylvie Guillaume, Georgios Papanikolaou, Iliana Malinova Iotova ir Bernd Posselt.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogusław Sonik, Monika Smolková, Catherine Bearder, Claudio Morganti, Bernd Posselt dėl Claudio Morganti kalbos (šis jam atsakė), ir Petru Constantin Luhan.

Kalbėjo: Androulla Vassiliou ir Elżbieta Radziszewska.

Diskusijos baigtos.

Atnaujinta: 2011 m. gruodžio 7 d.Teisinis pranešimas