Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B7-0591/2011

Debatter :

PV 16/11/2011 - 14
CRE 16/11/2011 - 14

Omröstningar :

PV 17/11/2011 - 6.6

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 16 november 2011 - StrasbourgSlutlig utgåva

14. Förbud mot klustervapen (debatt)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Förbud mot klustervapen

Androulla Vassiliou (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: Michael Gahler för PPE-gruppen, Roberto Gualtieri för S&D-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen, och Sabine Lösing för GUE/NGL-gruppen.

Talare: Androulla Vassiliou.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Ulrike Lunacek, Reinhard Bütikofer, Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Keith Taylor och Malika Benarab-Attou för Verts/ALE-gruppen, om förbud mot klusterammunition (B7-0588/2011);

- Marietje Schaake, Elizabeth Lynne, Johannes Cornelis van Baalen, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Jelko Kacin och Robert Rochefort för ALDE-gruppen, om förbud mot klusterammunition (B7-0589/2011);

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Bairbre de Brún, Takis Hadjigeorgiou, Ilda Figueiredo och Alfreds Rubiks för GUE/NGL-gruppen, om förbud mot klusterammunition (B7-0590/2011);

- Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen, om förbud mot klusterammunition (B7-0591/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam och Roberta Angelilli för PPE-gruppen, om förbud mot klusterammunition (B7-0592/2011);

- Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Kristian Vigenin och Pino Arlacchi för S&D-gruppen, om förbud mot klusterammunition (B7-0593/2011).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.6 i protokollet av den 17.11.2011.

Senaste uppdatering: 7 december 2011Rättsligt meddelande