Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/2898(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0608/2011

Forhandlinger :

PV 16/11/2011 - 15
CRE 16/11/2011 - 15

Afstemninger :

PV 17/11/2011 - 6.7

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0513

Protokol
Onsdag den 16. november 2011 - StrasbourgEndelig udgave

15. Modernisering af momslovgivningen med henblik på at fremme det digitale indre marked (forhandling)
CRE

Mundtlig forespørgsel (O-000226/2011) af Marielle Gallo, Doris Pack, Jürgen Creutzmann, Olle Ludvigsson, António Fernando Correia De Campos, Arlene McCarthy, Phil Prendergast, Ashley Fox, Louis Michel, Jean-Paul Gauzès, Jean-Marie Cavada, Nadja Hirsch, Diana Wallis, Bill Newton Dunn, Tadeusz Zwiefka, Constance Le Grip, David Casa, Jean-Pierre Audy, Pablo Arias Echeverría, Philippe Juvin, Piotr Borys, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, José Manuel García-Margallo y Marfil, Angelika Niebler, Axel Voss, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Katarína Neveďalová, Cătălin Sorin Ivan, Silvia Costa, Alajos Mészáros, Toine Manders, Damien Abad, Hannu Takkula, Ioannis A. Tsoukalas, Helga Trüpel, Adina-Ioana Vălean, Cornelis de Jong, Raffaele Baldassarre, Cecilia Wikström, Cristian Silviu Buşoi, Klaus-Heiner Lehne og Niki Tzavela til Kommissionen: Modernisering af momslovgivningen med henblik på at styrke det digitale indre marked (B7-0648/2011)

Marielle Gallo begrundede den mundtlige forespørgsel.

Androulla Vassiliou (medlem af Kommissionen) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Talere: Andreas Schwab for PPE-Gruppen, Olle Ludvigsson for S&D-Gruppen, Diana Wallis for ALDE-Gruppen, Rolandas Paksas for EFD-Gruppen, Saïd El Khadraoui og Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Jaroslav Paška.

Androulla Vassiliou tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 115, stk. 5):

- Arlene McCarthy for S&D-Gruppen om modernisering af momslovgivningen med henblik på at fremme det digitale indre marked (B7-0608/2011)

- Diana Wallis, Jürgen Creutzmann, Olle Schmidt, Cecilia Wikström, Jens Rohde, Alexandra Thein, Marietje Schaake, Louis Michel, Hannu Takkula, Adina-Ioana Vălean, Theodoros Skylakakis, Alexander Alvaro, Sharon Bowles, Toine Manders og Cristian Silviu Buşoi for ALDE-Gruppen om modernisering af momslovgivningen med henblik på at fremme det digitale indre marked (B7-0609/2011)

- Marielle Gallo og Jean-Paul Gauzès for PPE-Gruppen, Ashley Fox og Kay Swinburne for ECR-Gruppen om modernisering af momslovgivningen med henblik på at fremme det digitale indre marked (B7-0610/2011)

- Cornelis de Jong og Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen om modernisering af momslovgivningen med henblik på at fremme det digitale indre marked (B7-0611/2011).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.7 i protokollen af 17.11.2011.

Seneste opdatering: 7. december 2011Juridisk meddelelse