Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2898(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0608/2011

Debatter :

PV 16/11/2011 - 15
CRE 16/11/2011 - 15

Omröstningar :

PV 17/11/2011 - 6.7

Antagna texter :

P7_TA(2011)0513

Protokoll
Onsdagen den 16 november 2011 - StrasbourgSlutlig utgåva

15. Modernisering av lagstiftningen om mervärdesskatt i syfte att stärka den digitala inre marknaden (debatt)
CRE

Muntlig fråga (O-000226/2011) från Marielle Gallo, Doris Pack, Jürgen Creutzmann, Olle Ludvigsson, António Fernando Correia De Campos, Arlene McCarthy, Phil Prendergast, Ashley Fox, Louis Michel, Jean-Paul Gauzès, Jean-Marie Cavada, Nadja Hirsch, Diana Wallis, Bill Newton Dunn, Tadeusz Zwiefka, Constance Le Grip, David Casa, Jean-Pierre Audy, Pablo Arias Echeverría, Philippe Juvin, Piotr Borys, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, José Manuel García-Margallo y Marfil, Angelika Niebler, Axel Voss, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Katarína Neveďalová, Cătălin Sorin Ivan, Silvia Costa, Alajos Mészáros, Toine Manders, Damien Abad, Hannu Takkula, Ioannis A. Tsoukalas, Helga Trüpel, Adina-Ioana Vălean, Cornelis de Jong, Raffaele Baldassarre, Cecilia Wikström, Cristian Silviu Buşoi, Klaus-Heiner Lehne och Niki Tzavela, till kommissionen: Modernisering av lagstiftningen om mervärdesskatt i syfte att stärka den digitala inre marknaden (B7-0648/2011)

Marielle Gallo utvecklade den muntliga frågan.

Androulla Vassiliou (ledamot av kommissionen) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Andreas Schwab för PPE-gruppen, Olle Ludvigsson för S&D-gruppen, Diana Wallis för ALDE-gruppen, Rolandas Paksas för EFD-gruppen, Saïd El Khadraoui och Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jaroslav Paška.

Talare: Androulla Vassiliou.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Arlene McCarthy för S&D-gruppen, om en modernisering av mervärdesskattelagstiftningen i syfte att stärka den digitala inre marknaden (B7-0608/2011);

- Diana Wallis, Jürgen Creutzmann, Olle Schmidt, Cecilia Wikström, Jens Rohde, Alexandra Thein, Marietje Schaake, Louis Michel, Hannu Takkula, Adina-Ioana Vălean, Theodoros Skylakakis, Alexander Alvaro, Sharon Bowles, Toine Manders och Cristian Silviu Buşoi för ALDE-gruppen, om en modernisering av mervärdesskattelagstiftningen i syfte att stärka den digitala inre marknaden (B7-0609/2011);

- Marielle Gallo och Jean-Paul Gauzès för PPE-gruppen, Ashley Fox och Kay Swinburne för ECR-gruppen, om en modernisering av lagstiftningen om mervärdesskatt i syfte att stärka den digitala inre marknaden (B7-0610/2011);

- Cornelis de Jong och Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, om en modernisering av lagstiftningen om mervärdesskatt i syfte att stärka den digitala inre marknaden (B7-0611/2011).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.7 i protokollet av den 17.11.2011.

Senaste uppdatering: 7 december 2011Rättsligt meddelande