Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2913(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0588/2011

Debatter :

PV 16/11/2011 - 14
CRE 16/11/2011 - 14

Omröstningar :

PV 17/11/2011 - 6.6

Antagna texter :

P7_TA(2011)0512

Protokoll
Torsdagen den 17 november 2011 - StrasbourgSlutlig utgåva

6.6. Förbud mot klustervapen (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0588/2001, B7-0589/2011, B7-0590/2011, B7-0591/2011, B7-0592/2011 och B7-0593/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0588/2011

(ersätter B7-0588/2001, B7-0589/2011, B7-0590/2011, B7-0592/2011 och B7-0593/2011

inlämnat av följande ledamöter:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Roberta Angelilli och Eduard Kukan för PPE-gruppen,

Roberto Gualtieri, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Richard Howitt och Ana Gomes för S&D-gruppen,

Marietje Schaake, Elizabeth Lynne, Johannes Cornelis van Baalen, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Jelko Kacin och Robert Rochefort för ALDE-gruppen,

Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen,

Sabine Lösing, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Gabriele Zimmer, Willy Meyer, Bairbre de Brún, Cornelis de Jong, Alfreds Rubiks och Kyriacos Triantaphyllides för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P7_TA(2011)0512)

(Resolutionsförslag B7-0591/2011 bortföll.)

Senaste uppdatering: 5 december 2011Rättsligt meddelande