Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2909(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B7-0605/2011

Debatter :

PV 17/11/2011 - 11.2
CRE 17/11/2011 - 11.2

Omröstningar :

PV 17/11/2011 - 12.2

Antagna texter :

P7_TA(2011)0518

Protokoll
Torsdagen den 17 november 2011 - StrasbourgSlutlig utgåva

11.2. Egypten, särskilt fallet med bloggaren Alaa Abd El Fatah
CRE

Resolutionsförslag B7-0595/2011, B7-0597/2011, B7-0600/2011, B7-0602/2011, B7-0603/2011, B7-0605/2011 och B7-0607/2011

Michał Tomasz Kamiński, Jaroslav Paška, Marie-Christine Vergiat, Kristian Vigenin, Sari Essayah, Marietje Schaake och Franziska Katharina Brantner redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Monica Luisa Macovei för PPE-gruppen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg för S&D-gruppen, Rui Tavares för Verts/ALE-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, Seán Kelly, Corina Creţu, Eija-Riitta Korhola och Cristian Dan Preda.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Anna Záborská, Mitro Repo, Janusz Wojciechowski, Elena Băsescu, Ana Gomes, Carl Schlyter, Tomasz Piotr Poręba, Peter Jahr och Othmar Karas.

Talare: Maria Damanaki (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.2 i protokollet av den 17.11.2011.

Senaste uppdatering: 5 december 2011Rättsligt meddelande