Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/2908(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

B7-0604/2011

Debatten :

PV 17/11/2011 - 11.1
CRE 17/11/2011 - 11.1

Stemmingen :

PV 17/11/2011 - 12.1

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0517

Notulen
Donderdag 17 november 2011 - StraatsburgDefinitieve uitgave

12.1. Iran - recente gevallen van schendingen van de mensenrechten (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0594/2011, B7-0596/211, B7-0598/2011, B7-0599/2011, B7-0601/2011, B7-0604/2011 en B7-0606/2011

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0594/2011

(ter vervanging van B7-0594/2011, B7-0596/211, B7-0598/2011, B7-0599/2011, B7-0601/2011, B7-0604/2011 en B7-0606/2011):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Ria Oomen-Ruijten, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Tadeusz Zwiefka, Kurt Lechner, Csaba Sógor en Bogusław Sonik, namens de PPE-Fractie,

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Kathleen Van Brempt, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Kristian Vigenin en Michael Cashman, namens de S&D-Fractie,

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Frédérique Ries en Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie,

Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda en Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan en Michał Tomasz Kamiński, namens de ECR-Fractie,

Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie,

Bastiaan Belder en Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie.

Aangenomen (P7_TA-PROV(2011)0517)

Laatst bijgewerkt op: 7 december 2011Juridische mededeling