Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2908(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0594/2011

Rozpravy :

PV 17/11/2011 - 11.1
CRE 17/11/2011 - 11.1

Hlasovanie :

PV 17/11/2011 - 12.1

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0517

Zápisnica
Štvrtok, 17. november 2011 - ŠtrasburgFinálna verzia

12.1. Irán – nedávne prípady porušovania ľudských práv (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0594/2011, B7-0596/211, B7-0598/2011, B7-0599/2011, B7-0601/2011, B7-0604/2011 a B7-0606/2011

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0594/2011

(nahrádzajúci B7-0594/2011, B7-0596/211, B7-0598/2011, B7-0599/2011, B7-0601/2011, B7-0604/2011 a B7-0606/2011):

podaný týmito poslancami:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Ria Oomen-Ruijten, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Tadeusz Zwiefka, Kurt Lechner, Csaba Sógor a Bogusław Sonik v mene skupiny PPE,

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Kathleen Van Brempt, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Kristian Vigenin a Michael Cashman v mene skupiny S&D,

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Frédérique Ries a Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE,

Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda a Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan a Michał Tomasz Kamiński v mene skupiny ECR,

Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL,

Bastiaan Belder a Jaroslav Paška v mene skupiny EFD.

Prijatý (P7_TA-PROV(2011)0517)

Posledná úprava: 7. december 2011Právne oznámenie