Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/2909(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

B7-0602/2011

Arutelud :

PV 17/11/2011 - 11.2
CRE 17/11/2011 - 11.2

Hääletused :

PV 17/11/2011 - 12.2

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0518

Protokoll
Neljapäev, 17. november 2011 - StrasbourgLõplik väljaanne

12.2. Egiptus, eelkõige blogija Alaa Abdel Fatah' juhtum (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0595/2011, B7-0597/2011, B7-0600/2011, B7-0602/2011, B7-0603/2011, B7-0605/2011 ja B7-0607/2011

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0595/2011

(asendades B7-0595/2011, B7-0597/2011, B7-0600/2011, B7-0602/2011, B7-0603/2011, B7-0605/2011 ja B7-0607/2011),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Anna Záborská, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė ja Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel,

Véronique De Keyser, Raimon Obiols, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza ja Kristian Vigenin fraktsiooni S&D nimel,

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Alexandra Thein, Leonidas Donskis, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Niccolò Rinaldi, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ja Frédérique Ries fraktsiooni ALDE nimel,

Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Malika Benarab-Attou, Emilie Turunen ja Nicole Kiil-Nielsen fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki ja Peter van Dalen fraktsiooni ECR nimel,

Marie-Christine Vergiat ja Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel,

Bastiaan Belder ja Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel.

Vastu võetud (P7_TA-PROV(2011)0518)

Viimane päevakajastamine: 7. veebruar 2012Õigusalane teave