Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/0060B(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0404/2011

Разисквания :

PV 30/11/2011 - 17
CRE 30/11/2011 - 17

Гласувания :

PV 01/12/2011 - 6.15
PV 01/12/2011 - 6.16
CRE 01/12/2011 - 6.16
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0534

Протокол
сряда, 30 ноември 2011 г. - БрюкселОкончателна версия

17. Инструмент за финансиране на сътрудничеството за развитие - придружаващи мерки в сектора на бананите ***III - Създаване на финансов инструмент за сътрудничество с индустриализирани страни ***III - Финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света ***III - Финансов инструмент за сътрудничество за развитие ***III (разискване)
CRE

Доклад относно одобрен от Помирителния комитет съвместен проект на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1905/2006 за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие [00059/2011 - C7-0379/2011- 2010/0059(COD)] – Делегация на Европейския парламент в Помирителния комитет – Докладчик: Charles Goerens (A7-0403/2011)

Доклад относно одобрен от Помирителния комитет съвместен проект на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1934/2006 на Съвета относно създаването на финансов инструмент за сътрудничество с индустриализирани и други страни и територии с висок доход [00056/2011 - C7-0376/2011- 2009/0059(COD)] - Делегация на Европейския парламент в Помирителния комитет – Докладчик: Helmut Scholz (A7-0401/2011)

Доклад относно одобрен от Помирителния комитет съвместен проект на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1889/2006 на Съвета за установяване на финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света [00058/2011 - C7-0378/2011- 2009/0060B(COD)] - Делегация на Европейския парламент в Помирителния комитет – Съдокладчици: Kinga Gál и Barbara Lochbihler (A7-0404/2011)

Доклад относно съвместен проект, одобрен от Помирителния комитет, на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1905/2006 за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие [00057/2011 - C7-0377/2011- 2009/0060A(COD)] - Делегация на Европейския парламент в Помирителния комитет – Докладчик: Gay Mitchell (A7-0402/2011)

Изказа се Alejo Vidal-Quadras, председател на делегацията в Помирителния комитет.

Charles Goerens, Helmut Scholz, Kinga Gál, Barbara Lochbihler и Gay Mitchell представиха техния доклад.

Изказа се: Štefan Füle (член на Комисията).

Изказаха се: Maurice Ponga, от името на групата PPE, Richard Howitt, от името на групата S&D, Catherine Grèze, от името на групата Verts/ALE, и Willy Meyer, от името на групата GUE/NGL, и Кrzysztof Lisek.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се: Ana Gomes, Lena Kolarska-Bobińska и Patrice Tirolien.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието ("catch the eye"): Jacek Protasiewicz, Jaroslav Paška, Elena Băsescu и Czesław Adam Siekierski.

Изказаха се: Štefan Füle, Charles Goerens, Helmut Scholz, Kinga Gál, Barbara Lochbihler, Gay Mitchell и Alejo Vidal-Quadras.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.13 от протокола от 1.12.2011, точка 6.14 от протокола от 1.12.2011, точка 6.15 от протокола от 1.12.2011 и точка 6.16 от протокола от 1.12.2011.

Последно осъвременяване: 7 февруари 2012 г.Правна информация