Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 13. joulukuuta 2011 - StrasbourgLopullinen painos

3. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 122 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.   Azerbaidžan, erityisesti Rafig Tagin tapaus

- Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Tadeusz Cymański, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Marek Henryk Migalski, Geoffrey Van Orden ECR-ryhmän puolesta Azerbaidžanista (B7-0701/2011)

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, María Muñiz De Urquiza ja Mitro Repo S&D-ryhmän puolesta Azerbaidžanista, erityisesti Rafig Tagin tapauksesta (B7-0703/2011)

- Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares ja Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta Azerbaidžanista, erityisesti Rafig Tagin tapauksesta (B7-0705/2011)

- Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Giovanni La Via ja Róża Gräfin von Thun und Hohenstein PPE-ryhmän puolesta Azerbaidžanista, erityisesti Rafig Tagin tapauksesta (B7-0706/2011)

- Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Anneli Jäätteenmäki, Marielle de Sarnez, Gerben-Jan Gerbrandy, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica ja Johannes Cornelis van Baalen ALDE-ryhmän puolesta, Azerbaidžanista, erityisesti Rafig Tagin tapauksesta (B7-0709/2011).

II.   Naisten tilanne Afganistanissa ja Pakistanissa

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Nikolaos Salavrakos, Rolandas Paksas, Jaroslav Paška ja Mara Bizzotto EFD-ryhmän puolesta naisten oikeuksista Afganistanissa ja Pakistanissa (B7-0702/2011)

- Charles Tannock, Marina Yannakoudakis, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Tadeusz Cymański, Andrea Češková ja Geoffrey Van Orden ECR-ryhmän puolesta naisten tilanteesta Afganistanissa ja Pakistanissa (B7-0704/2011)

- Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ja Rovana Plumb S&D-ryhmän puolesta naisten tilanteesta Afganistanissa ja Pakistanissa (B7-0707/2011)

- Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Franziska Katharina Brantner, Keith Taylor, Rui Tavares, Marije Cornelissen, Ulrike Lunacek, Jill Evans ja Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta naisten tilanteesta Afganistanissa ja Pakistanissa (B7-0708/2011)

- Marie-Christine Vergiat, Mikael Gustafsson, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer ja Jacky Hénin GUE/NGL-ryhmän puolesta naisten tilanteesta Afganistanissa ja Pakistanissa (B7-0710/2011)

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein ja Giovanni La Via PPE-ryhmän puolesta naisten tilanteesta Afganistanissa ja Pakistanissa (B7-0711/2011)

- Norica Nicolai, Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Elizabeth Lynne, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki ja Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta naisten tilanteesta Afganistanissa ja Pakistanissa (B7-0713/2011).

III.   Tunisia: Zakaria Bouguiran tapaus

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Nikolaos Salavrakos, Rolandas Paksas, Jaroslav Paška ja Mara Bizzotto EFD-ryhmän puolesta Tunisiasta, Zakaria Bouguiran tapauksesta (B7-0712/2011)

- Véronique De Keyser ja Pier Antonio Panzeri S&D-ryhmän puolesta Tunisiasta, Zakaria Bouguiran tapauksesta (B7-0714/2011)

- Hélène Flautre, Malika Benarab-Attou, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen ja Rui Tavares Verts/ALE-ryhmän puolesta Zakaria Bouguiran tapauksesta Tunisiassa (B7-0716/2011)

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński ja Geoffrey Van Orden ECR-ryhmän puolesta Tunisiasta ja viimeaikaisista ihmisoikeusloukkauksista (B7-0717/2011)

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin ja Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta Tunisiasta, Zakaria Bouguiran tapauksesta (B7-0718/2011)

- Tokia Saïfi, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Giovanni La Via ja Filip Kaczmarek PPE-ryhmän puolesta Tunisiasta, erityisesti Zakaria Bouguiran tapauksesta (B7-0719/2011)

- Marietje Schaake, Robert Rochefort, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Graham Watson, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica ja Johannes Cornelis van Baalen ALDE-ryhmän puolesta Tunisiasta, Zakaria Bouguiran tapauksesta (B7-0720/2011).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 149 artiklan mukaisesti.

Päivitetty viimeksi: 8. maaliskuuta 2012Oikeudellinen huomautus