Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
ProtokollAndra textformat
Tisdagen den 13 december 2011 - StrasbourgSlutlig utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 4.Beslut om brådskande förfarande
 5.Slutsatser från Europeiska rådets möte (8–9 december 2011) (debatt)
 6.Omröstning
  6.1.Revidering av den fleråriga budgetramen för att tillmötesgå behovet av kompletterande finansiering av Iterprojektet (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.2.Förslag till ändringsbudget nr 7/2011 - Utnyttjande av EU:s solidaritetsfond - Spanien och Italien (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.3.Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond: Spanien, jordbävning i Lorca, och Italien, översvämningar i Venetien (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.4.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2011/002 Trentino-Alto Adige/Südtirol – Construction of buildings/Italien (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.5.Rätten till information i brottmål ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.6.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Karel Pinxten - Belgien) * (omröstning)
  6.7.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Henrik Otbo - Danmark) * (omröstning)
  6.8.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Juan-Francisco Corona Ramón - Spanien) * (omröstning)
  6.9.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Ville Itälä - Finland) * (omröstning)
  6.10.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Kevin Cardiff - Irland) * (omröstning)
  6.11.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Pietro Russo - Italien) * (omröstning)
  6.12.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Vitor Manuel da Silva Caldeira - Portugal) * (omröstning)
  6.13.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (HG Wessberg - Sverige)
  6.14.Europeisk skyddsorder ***II (omröstning)
  6.15.Ett enda ansökningsförfarande för uppehålls- och arbetstillstånd ***II (omröstning)
  6.16.Allmänna kommissionen för fiske i avtalsområdet för Medelhavet ***II (omröstning)
  6.17.Årsbokslut i vissa typer av bolag vad gäller mikroenheter ***II (omröstning)
  6.18.Bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som drabbats av eller hotas av allvarliga svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet ***I (omröstning)
  6.19.Hinder för handel och investeringar (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Gemensam säkerhets- och försvarspolitik (artikel 36 i EU-fördraget) - Finanskrisens följder för försvarssektorn i EU:s medlemsstater (debatt)
 11.Mänskliga rättigheter (debatt)
 12.Toppmöte EU-Ryssland (debatt)
 13.Situationen i Syrien (debatt)
 14.Europeiska grannskapspolitiken (debatt)
 15.Fruktjuice och vissa liknande produkter avsedda som livsmedel ***I (debatt)
 16.Användningen av fosfater och andra fosforföreningar i tvättmedel för hushållsbruk ***I (debatt)
 17.Föredragningslista för nästa sammanträde
 18.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1
 Bilaga 2
 Bilaga 3
 Bilaga 4
 Bilaga 5
 Bilaga 6
 Bilaga 7
 Bilaga 8
Protokoll
Slutlig utgåva (288 kb)
  Bilaga 1
Slutlig utgåva (8 kb)
  Bilaga 2
Slutlig utgåva (8 kb)
 
Bilaga 3
Slutlig utgåva (8 kb)
  Bilaga 4
Slutlig utgåva (8 kb)
  Bilaga 5
Slutlig utgåva (8 kb)
 
Bilaga 6
Slutlig utgåva (8 kb)
  Bilaga 7
Slutlig utgåva (8 kb)
  Bilaga 8
Slutlig utgåva (8 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (331 kb)
  Omröstningsresultat
Slutlig utgåva (128 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (180 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (377 kb)
  Omröstningsresultat
Slutlig utgåva (121 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (210 kb)
Senaste uppdatering: 7 mars 2012Rättsligt meddelande