Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

B7-0691/2011

Dezbateri :

OJ 12/12/2011 - 147

Voturi :

PV 14/12/2011 - 7.8
CRE 14/12/2011 - 7.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


Proces-verbal
Miercuri, 14 decembrie 2011 - StrasbourgEdiţie definitivă

7.8. Viitorul protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului încheiat între Uniunea Europeană și Regatul Maroc (vot)
CRE

Dezbaterea a avut loc la 12 decembrie 2011 (punctul 13 al PV din 12.12.2011).

Propunerile de rezoluţie au fost anunţate la 14 decembrie 2011 (punctul 2 al PV din 14.12.2011).

Propuneri de rezoluţii B7-0691/2011, B7-0692/2011, B7-0696/2011 şi B7-0698/2011

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0691/2011

(care înlocuieşte B7-0691/2011 şi B7-0698/2011):

depusă de următorii deputaţi:

Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin şi François Alfonsi, în numele Grupului Verts/ALE,

João Ferreira, Willy Meyer, Jacky Hénin, Nikolaos Chountis şi Paul Murphy, în numele Grupului GUE/NGL

Respinsă

PROPUNERE DE REZOLUŢIE B7-0691/2011

Respinsă

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0692/2011

(care înlocuieşte B7-0692/2011 şi B7-0696/2011):

depusă de următorii deputaţi:

Carmen Fraga Estévez, în numele Grupului PPE,

Ulrike Rodust, în numele Grupului S&D,

Carl Haglund, în numele Grupului ALDE

Adoptată (P7_TA(2011)0573)

(Propunerea de rezoluţie B7-0698/2011 a devenit caducă.)

Intervenţii

Guido Milana, în numele Grupului S&D, a prezentat un amendament oral, care introduce un nou alineat (7a) şi Struan Stevenson privind amendamentul oral respectiv. Amendamentul oral a fost adoptat.

Ultima actualizare: 27 martie 2012Notă juridică