Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B7-0698/2011

Rozpravy :

OJ 12/12/2011 - 147

Hlasovanie :

PV 14/12/2011 - 7.8
CRE 14/12/2011 - 7.8

Prijaté texty :


Zápisnica
Streda, 14. decembra 2011 - ŠtrasburgFinálna verzia

7.8. Budúci protokol, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom (hlasovanie)
CRE

Rozprava sa konala 12. decembra 2011 (bod 13 zápisnice zo dňa 12.12.2011).

Návrhy uznesenia boli oznámené 14. decembra 2011 (bod 2 zápisnice zo dňa 14.12.2011).

Návrhy uznesenia B7-0691/2011, B7-0692/2011, B7-0696/2011 a B7-0698/2011

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0691/2011

(nahrádzajúci B7-0691/2011 a B7-0698/2011):

podaný týmito poslancami:

Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin a François Alfonsi v mene skupiny Verts/ALE,

João Ferreira, Willy Meyer, Jacky Hénin, Nikolaos Chountis a Paul Murphy v mene skupiny GUE/NGL

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA B7-0691/2011

Zamietnutý

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0692/2011

(nahrádzajúci B7-0692/2011 a B7-0696/2011):

podaný týmito poslancami:

Carmen Fraga Estévez v mene skupiny PPE,

Ulrike Rodust v mene skupiny S&D,

Carl Haglund v mene skupiny ALDE

Prijatý (P7_TA(2011)0573)

(Návrh uznesenia B7-0698/2011 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpenia:

Guido Milana v mene skupiny S&D predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh s cieľom doplniť nový odsek 7a a Struan Stevenson k tomuto ústnemu pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol prijatý.

Posledná úprava: 27. marca 2012Právne oznámenie