Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2158(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0396/2011

Predkladané texty :

A7-0396/2011

Rozpravy :

PV 15/12/2011 - 3
CRE 15/12/2011 - 3

Hlasovanie :

PV 15/12/2011 - 9.1
CRE 15/12/2011 - 9.1
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


Zápisnica
Štvrtok, 15. decembra 2011 - ŠtrasburgFinálna verzia

3. Nedávne rozhodnutia Rady a revízia nariadenia o EGF zo strany Komisie – Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť EGF/2009/019 FR/Renault, Francúzsko) (rozprava)
CRE

Vyhlásenie Komisie: Nedávne rozhodnutia Rady a revízia nariadenia o EGF zo strany Komisie

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2009/019 FR/Renault, Francúzsko) [KOM(2011)0420 - C7-0193/2011- 2011/2158(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa Barbara Matera (A7-0396/2011)

Barbara Matera uviedla správu.

Janusz Lewandowski (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Jean-Paul Gauzès v mene skupiny PPE, ktorý odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položil Silvia-Adriana Ţicău a Estelle Grelier, Frédéric Daerden v mene skupiny S&D, Marian Harkin v mene skupiny ALDE, Marije Cornelissen v mene skupiny Verts/ALE, Ilda Figueiredo v mene skupiny GUE/NGL, José Manuel Fernandes, ktorý odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Ilda Figueiredo a Pervenche Berès, Sergio Gutiérrez Prieto, Alexander Alvaro, ktorý odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Paul Rübig a Silvia-Adriana Ţicău, Karima Delli, Marie-Christine Vergiat, Damien Abad, Pervenche Berès, Paul Murphy, Estelle Grelier a Mairead McGuinness.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Rareş-Lucian Niculescu, Phil Prendergast a Silvia-Adriana Ţicău.

Vystúpili: Barbara Matera a Janusz Lewandowski

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.1 zápisnice zo dňa 15.12.2011.

Posledná úprava: 27. marca 2012Právne oznámenie