Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
ProtokollAndra textformat
Tisdagen den 17 januari 2012 - StrasbourgSlutlig utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Val av Europaparlamentets talman
 4.Val av Europaparlamentets talman (fortsättning)
 5.Val av Europaparlamentets vice talmän (tidsfrist för inlämning av nomineringar)
 6.Val av Europaparlamentets vice talmän
 7.Val av Europaparlamentets vice talmän (fortsättning)
 8.Val av Europaparlamentets vice talmän (fortsättning)
 9.Föredragningslista för nästa sammanträde
 10.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1
 Bilaga 2
Protokoll
Slutlig utgåva (168 kb)
  Bilaga 1
Slutlig utgåva (8 kb)
  Bilaga 2
Slutlig utgåva (15 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (206 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (223 kb)
Senaste uppdatering: 27 mars 2012Rättsligt meddelande