Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 19 stycznia 2012 r. - StrasburgWersja ostateczna

3. Łańcuch dostaw środków produkcji rolnej - Brak równowagi w łańcuchu dostaw żywności (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie łańcucha dostaw środków produkcji rolnej: struktura i konsekwencje [2011/2114(INI)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: José Bové (A7-0421/2011)

Pytanie ustne (O-000239/2011), które skierowała do Komisji Maria do Céu Patrão Neves w imieniu grupy PPE, Luis Manuel Capoulas Santos w imieniu grupy S&D, i James Nicholson w imieniu grupy ECR: Zaburzenia równowagi w łańcuchu dostaw żywności (B7-0675/2011)

Pytanie ustne (O-000302/2011), które skierowała do Komisji Bairbre de Brún w imieniu grupy GUE/NGL, do Komisji: Przejrzystość i sprawiedliwość w łańcuchu dostaw żywności (B7-0676/2011)

Pytanie ustne (O-000001/2012), które skierowali do Komisji Rolandas Paksas i Juozas Imbrasas w imieniu grupy EFD: Zaburzenia równowagi w łańcuchu dostaw żywności (B7-0021/2012)

José Bové przedstawił sprawozdanie.

Maria do Céu Patrão Neves, Luis Manuel Capoulas Santos, James Nicholson, João Ferreira i Rolandas Paksas zadali pytania ustne

Antonio Tajani (wiceprzewodniczący Komisji) odpowiedział na pytania ustne.

Głos zabrali: Mairead McGuinness w imieniu grupy PPE, Spyros Danellis w imieniu grupy S&D, Marit Paulsen w imieniu grupy ALDE, Alyn Smith w imieniu grupy Verts/ALE, Janusz Wojciechowski w imieniu grupy ECR, Alfreds Rubiks w imieniu grupy GUE/NGL, John Stuart Agnew w imieniu grupy EFD, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Alyna Smitha, Diane Dodds niezrzeszona, Albert Deß, Paolo De Castro, George Lyon, Bart Staes, Hynek Fajmon, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Marca Tarabellę, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Esther Herranz García, Iratxe García Pérez, Britta Reimers, Richard Ashworth, Bastiaan Belder, Agnès Le Brun, Marc Tarabella, Liam Aylward, Kay Swinburne, Czesław Adam Siekierski, Wojciech Michał Olejniczak i Struan Stevenson.

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Elisabeth Köstinger, która odpowiedziała również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Kay Swinburne, Ulrike Rodust, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Karin Kadenbach, Rareş-Lucian Niculescu, Luís Paulo Alves, Esther de Lange, Daciana Octavia Sârbu, Anna Maria Corazza Bildt i Mario Pirillo.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Anna Záborská, Phil Prendergast, Riikka Manner, Andrew Henry William Brons, Seán Kelly, Peter Jahr i Petru Constantin Luhan.

Głos zabrali: Antonio Tajani i José Bové.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Maria do Céu Patrão Neves, Albert Deß i Esther Herranz García w imieniu grupy PPE w sprawie zakłóceń równowagi w łańcuchu dystrybucji żywności (2011/2904(RSP)) (B7-0006/2012);

- James Nicholson i Janusz Wojciechowski w imieniu grupy ECR w sprawie zakłóceń równowagi w łańcuchu dystrybucji żywności (2011/2904(RSP)) (B7-0007/2012);

- George Lyon, Britta Reimers, Liam Aylward, Marit Paulsen, Sylvie Goulard i Riikka Manner w imieniu grupy ALDE w sprawie zakłóceń równowagi w łańcuchu dystrybucji żywności (2011/2904(RSP)) (B7-0008/2012);

- José Bové w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie zakłóceń równowagi w łańcuchu dostaw żywności (2011/2904(RSP)) (B7-0009/2012);

- Paolo De Castro, Luis Manuel Capoulas Santos i Luís Paulo Alves w imieniu grupy S&D w sprawie zakłóceń równowagi w łańcuchu dystrybucji żywności (2011/2904(RSP)) (B7-0010/2012);

- Alfreds Rubiks, Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Nikolaos Chountis, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Willy Meyer i Jean-Luc Mélenchon w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie zakłóceń równowagi w łańcuchu dostaw żywności (2011/2904(RSP)) (B7-0013/2012).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.10 protokołu z dnia 19.1.2012 i pkt 10.11 protokołu z dnia 19.1.2012.

Ostatnia aktualizacja: 27 marca 2012Informacja prawna