Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2904(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B7-0010/2012

Rozpravy :

PV 19/01/2012 - 3
CRE 19/01/2012 - 3

Hlasovanie :

PV 19/01/2012 - 10.11
CRE 19/01/2012 - 10.11

Prijaté texty :


Zápisnica
Štvrtok, 19. januára 2012 - ŠtrasburgFinálna verzia

3. Dodávateľský reťazec vstupov pre poľnohospodárske podniky - Nevyváženosť potravinového dodávateľského reťazca (rozprava)
CRE

Správa o dodávateľskom reťazci vstupov pre poľnohospodárske podniky: štruktúra a dôsledky [2011/2114(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: José Bové (A7-0421/2011)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000239/2011), ktorú položili Maria do Céu Patrão Neves v mene skupiny PPE, Luis Manuel Capoulas Santos v mene skupiny S&D a James Nicholson v mene skupiny ECR, pre Komisiu: Nevyváženosť potravinového dodávateľského reťazca (B7-0675/2011)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000302/2011), ktorú položila Bairbre de Brún v mene skupiny GUE/NGL, pre Komisiu: Transparentnosť a spravodlivosť v potravinovom dodávateľskom reťazci (B7-0676/2011)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000001/2012), ktorú položili Rolandas Paksas a Juozas Imbrasas v mene skupiny EFD, pre Komisiu: Nevyváženosť potravinového dodávateľského reťazca (B7-0021/2012)

José Bové uviedol správu.

Maria do Céu Patrão Neves, Luis Manuel Capoulas Santos, James Nicholson, João Ferreira a Rolandas Paksas rozvinuli otázky na ústne zodpovedanie

Antonio Tajani (podpredseda Komisie) odpovedal na otázky na ústne zodpovedanie.

Vystúpili títo poslanci: Mairead McGuinness v mene skupiny PPE, Spyros Danellis v mene skupiny S&D, Marit Paulsen v mene skupiny ALDE, Alyn Smith v mene skupiny Verts/ALE, Janusz Wojciechowski v mene skupiny ECR, Alfreds Rubiks v mene skupiny GUE/NGL, John Stuart Agnew v mene skupiny EFD, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Alyn Smith, Diane Dodds, nezaradená poslankyňa, Albert Deß, Paolo De Castro, George Lyon, Bart Staes, Hynek Fajmon, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marc Tarabella, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Esther Herranz García, Iratxe García Pérez, Britta Reimers, Richard Ashworth, Bastiaan Belder, Agnès Le Brun, Marc Tarabella, Liam Aylward, Kay Swinburne, Czesław Adam Siekierski, Wojciech Michał Olejniczak a Struan Stevenson.

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Elisabeth Köstinger, ktorá odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Kay Swinburne, Ulrike Rodust, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Karin Kadenbach, Rareş-Lucian Niculescu, Luís Paulo Alves, Esther de Lange, Daciana Octavia Sârbu, Anna Maria Corazza Bildt a Mario Pirillo.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Anna Záborská, Phil Prendergast, Riikka Manner, Andrew Henry William Brons, Seán Kelly, Peter Jahr a Petru Constantin Luhan.

Vystúpili títo rečníci: Antonio Tajani a José Bové.

Návrhy uznesení na ukončenie rozpravy podané podľa článku 115 ods. 5 rokovacieho poriadku:

- Maria do Céu Patrão Neves, Albert Deß a Esther Herranz García v mene skupiny PPE o nerovnováhe v potravinovom distribučnom reťazci (2011/2904(RSP)) (B7-0006/2012);

- James Nicholson a Janusz Wojciechowski v mene skupiny ECR o nerovnováhach v potravinovom distribučnom reťazci (2011/2904(RSP)) (B7-0007/2012);

- George Lyon, Britta Reimers, Liam Aylward, Marit Paulsen, Sylvie Goulard a Riikka Manner v mene skupiny ALDE o nerovnováhe v potravinovom distribučnom reťazci (2011/2904(RSP)) (B7-0008/2012);

- José Bové v mene skupiny Verts/ALE o nerovnováhe v potravinovom distribučnom reťazci (2011/2904(RSP)) (B7-0009/2012);

- Paolo De Castro, Luis Manuel Capoulas Santos a Luís Paulo Alves v mene skupiny S&D o nerovnováhe v potravinovom distribučnom reťazci (2011/2904(RSP)) (B7-0010/2012);

- Alfreds Rubiks, Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Nikolaos Chountis, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Willy Meyer a Jean-Luc Mélenchon v mene skupiny GUE/NGL o nerovnováhe v potravinovom dodávateľskom reťazci (2011/2904(RSP)) (B7-0013/2012).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.10 zápisnice zo dňa 19.1.2012 a bod 10.11 zápisnice zo dňa 19.1.2012.

Posledná úprava: 27. marca 2012Právne oznámenie