Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2175(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0430/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0430/2011

Συζήτηση :

PV 19/01/2012 - 5
CRE 19/01/2012 - 5

Ψηφοφορία :

PV 19/01/2012 - 10.13
CRE 19/01/2012 - 10.13
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2012 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

5. Αποφυγή σπατάλης τροφίμων (σύντομη παρουσίαση)
CRE

Έκθεση με τίτλο: «Πώς θα αποφευχθεί η σπατάλη τροφίμων: στρατηγικές για μια αποδοτικότερη τροφική αλυσίδα στην ΕΕ» [2011/2175(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Salvatore Caronna (A7-0430/2011)

O Salvatore Caronna προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Giovanni La Via, Silvia-Adriana Ţicău, Janusz Wojciechowski, Miroslav Mikolášik, Mairead McGuinness, Phil Prendergast, Rareş-Lucian Niculescu, Mario Mauro, Anna Záborská και Anna Maria Corazza Bildt.

Παρεμβαίνει ο Antonio Tajani (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.1.2012.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.55 και επαναλαμβάνεται στις 12.05.)

Τελευταία ενημέρωση: 27 Μαρτίου 2012Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου