Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/2087(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0385/2011

Ingediende teksten :

A7-0385/2011

Debatten :

PV 01/02/2012 - 18
CRE 01/02/2012 - 18

Stemmingen :

PV 02/02/2012 - 12.9
CRE 02/02/2012 - 12.9
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0025

Notulen
Woensdag 1 februari 2012 - BrusselDefinitieve uitgave

18. De Europese dimensie van de sport (debat)
CRE

Verslag over de Europese dimensie van de sport [2011/2087(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Santiago Fisas Ayxela (A7-0385/2011)

Santiago Fisas Ayxela leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Androulla Vassiliou (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Burkhard Balz (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Toine Manders (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Emine Bozkurt (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE), Marco Scurria, namens de PPE-Fractie, Cătălin Sorin Ivan, namens de S&D-Fractie, Liam Aylward, namens de ALDE-Fractie, Tatjana Ždanoka, namens de Verts/ALE-Fractie, Emma McClarkin, namens de ECR-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Paul Nuttall, namens de EFD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gerard Batten, Angelika Werthmann, niet-fractiegebonden lid, Barbara Matera, Nessa Childers, Hannu Takkula, Marina Yannakoudakis, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Seán Kelly, Inês Cristina Zuber, Piotr Borys, Monika Smolková, Seán Kelly en Ivo Belet.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Miroslav Mikolášik, Silvia-Adriana Ţicău, Jaroslav Paška, Diane Dodds, Anna Záborská en Iosif Matula.

Het woord wordt gevoerd door Androulla Vassiliou en Santiago Fisas Ayxela.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.9 van de notulen van 2.2.2012.

Laatst bijgewerkt op: 21 februari 2012Juridische mededeling