Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2087(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0385/2011

Ingivna texter :

A7-0385/2011

Debatter :

PV 01/02/2012 - 18
CRE 01/02/2012 - 18

Omröstningar :

PV 02/02/2012 - 12.9
CRE 02/02/2012 - 12.9
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0025

Protokoll
Onsdagen den 1 februari 2012 - BrysselSlutlig utgåva

18. Idrottens europeiska dimension (debatt)
CRE

Betänkande om idrottens europeiska dimension [2011/2087(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Santiago Fisas Ayxela (A7-0385/2011)

Santiago Fisas Ayxela redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Androulla Vassiliou (ledamot av kommissionen).

Talare: Burkhard Balz (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Toine Manders (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Emine Bozkurt (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Marco Scurria för PPE-gruppen, Cătălin Sorin Ivan för S&D-gruppen, Liam Aylward för ALDE-gruppen, Tatjana Ždanoka för Verts/ALE-gruppen, Emma McClarkin för ECR-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Paul Nuttall för EFD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gerard Batten, Angelika Werthmann, grupplös, Barbara Matera, Nessa Childers, Hannu Takkula, Marina Yannakoudakis, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Seán Kelly, Inês Cristina Zuber, Piotr Borys, Monika Smolková, Seán Kelly och Ivo Belet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Miroslav Mikolášik, Silvia-Adriana Ţicău, Jaroslav Paška, Diane Dodds, Anna Záborská och Iosif Matula.

Talare: Androulla Vassiliou och Santiago Fisas Ayxela.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.9 i protokollet av den 2.2.2012.

Senaste uppdatering: 21 februari 2012Rättsligt meddelande