Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2038(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0335/2011

Ingivna texter :

A7-0335/2011

Debatter :

PV 02/02/2012 - 5
CRE 02/02/2012 - 5

Omröstningar :

PV 02/02/2012 - 12.10
CRE 02/02/2012 - 12.10

Antagna texter :

P7_TA(2012)0026

Protokoll
Torsdagen den 2 februari 2012 - BrysselSlutlig utgåva

5. Tillämpningen av direktivet om avfallshantering (debatt)
CRE

Betänkande om de frågor som tagits upp av personer som ingett framställningar om tillämpningen av direktivet om avfallshantering, och andra liknande direktiv, i EU:s medlemsstater [2011/2038(INI)] - Utskottet för framställningar. Föredragande: Carlos José Iturgaiz Angulo (A7-0335/2011)

Carlos José Iturgaiz Angulo redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Kristalina Georgieva (ledamot av kommissionen).

Talare: Peter Jahr för PPE-gruppen, Judith A. Merkies för S&D-gruppen, Sonia Alfano för ALDE-gruppen, Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen, Julie Girling för ECR-gruppen, Nikolaos Chountis för GUE/NGL-gruppen, Nikolaos Salavrakos för EFD-gruppen, Andreas Mölzer, grupplös, Erminia Mazzoni, Chrysoula Paliadeli, Riikka Manner, Ana Miranda, Charalampos Angourakis, Mario Borghezio, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sonia Alfano, Philippe Boulland, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Mario Pirillo och Daciana Octavia Sârbu.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mairead McGuinness, Silvia-Adriana Ţicău, Alfreds Rubiks, Jaroslav Paška och Czesław Adam Siekierski.

Talare: Kristalina Georgieva och Carlos José Iturgaiz Angulo.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.10 i protokollet av den 2.2.2012.

Senaste uppdatering: 28 mars 2012Rättsligt meddelande