Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/2512(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

B7-0041/2012

Debaty :

OJ 01/02/2012 - 59

Głosowanie :

PV 02/02/2012 - 12.8
CRE 02/02/2012 - 12.8
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0024

Protokół
Czwartek, 2 lutego 2012 r. - BrukselaWersja ostateczna

12.8. Iran i jego program jądrowy (głosowanie)
CRE

Projekty rezolucji B7-0017/2012, B7-0018/2012, B7-0019/2012, B7-0020/2012, B7-0041/2012 i B7-0042/2012

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0017/2012

(zastępujący B7-0017/2012, B7-0019/2012, B7-0020/2012, B7-0041/2012 i B7-0042/2012):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lena Kolarska-Bobińska, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Arnaud Danjean, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Michael Gahler, Ria Oomen-Ruijten, Paweł Zalewski, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Lisek, Gabriele Albertini i Elena Băsescu w imieniu grupy PPE,

María Muñiz De Urquiza i Ana Gomes w imieniu grupy S&D,

Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Alvaro i Charles Goerens w imieniu grupy ALDE,

Daniel Cohn-Bendit i Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE,

Charles Tannock i Geoffrey Van Orden w imieniu grupy ECR.

Przyjęto (P7_TA(2012)0024)

(Projekt rezolucji B7-0018/2012 stał się bezprzedmiotowy.)

Wystąpienie

Cristian Dan Preda (autor) złożył poprawkę ustną do ust. 6; poprawka ta została przyjęta.

Ostatnia aktualizacja: 28 marca 2012Informacja prawna