Předchozí 
 Další 
PVTACRE
ZápisJiné formáty
Čtvrtek 2. února 2012 - BruselKonečné znění
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)
 4.Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu)
 5.Uplatňování směrnice o nakládání s odpady (rozprava)
 6.Program Daphne (krátké přednesení)
 7.Situace žen ve válce (krátké přednesení)
 8.Přemísťování sídel společností do jiného členského státu (krátké přednesení)
 9.Rozvojová spolupráce EU na podporu cíle všeobecného přístupu k energii do roku 2030 (krátké přednesení)
 10.Výroční zpráva o daních (krátké přednesení)
 11.Rozpočtová kontrola humanitární pomoci EU (krátké přednesení)
 12.Hlasování
  12.1.Zahraniční politika EU ve vztahu k zemím BRICS a dalším vznikajícím velmocím (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  12.2.Konzistentní politika uplatňovaná vůči režimům, proti nimž zavedla EU omezující opatření (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  12.3.Přemísťování sídel společností do jiného členského státu (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  12.4.Rozpočtová kontrola humanitární pomoci EU (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  12.5.Směrem k soudržnému evropskému přístupu ke kolektivnímu odškodnění (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  12.6.Námitka podle čl. 88 odst. 2: „Seznam výživových tvrzení“ (hlasování)
  12.7.Závěry neformálního zasedání Evropské rady dne 30. ledna 2012 (hlasování)
  12.8.Írán a jeho jaderný program (hlasování)
  12.9.Evropský rozměr v oblasti sportu (hlasování)
  12.10.Uplatňování směrnice o nakládání s odpady (hlasování)
  12.11.Program Daphne (hlasování)
  12.12.Situace žen ve válce (hlasování)
  12.13.Rozvojová spolupráce EU na podporu cíle všeobecného přístupu k energii do roku 2030 (hlasování)
  12.14.Výroční zpráva o daních (hlasování)
  12.15.Politika hospodářské soutěže EU (hlasování)
 13.Složení Parlamentu
 14.Členství ve výborech a delegacích
 15.Postoj Rady v 1. čtení
 16.Vysvětlení hlasování
 17.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 18.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 19.Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 123 jednacího řádu)
 20.Předání textů přijatých během zasedání
 21.Termíny příštích zasedání
 22.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis
Konečné znění (183 kb)
 
Zápis
Konečné znění (213 kb)
  Výsledky hlasování
Konečné znění (355 kb)
  Jmenovitá hlasování
Konečné znění (764 kb)
 
Zápis
Konečné znění (235 kb)
  Výsledky hlasování
Konečné znění (153 kb)
  Jmenovitá hlasování
Konečné znění (634 kb)
Poslední aktualizace: 27. března 2012Právní upozornění