Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
ProtokolsCiti formāti
Ceturtdiena, 2012. gada 2. februāra - BriseleGalīgā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana
 3.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants)
 4.Deleģētie akti (Reglamenta 87.a pants)
 5.Atkritumu apsaimniekošanas direktīvas piemērošana (debates)
 6.Programma "Daphne" (īss izklāsts)
 7.Sieviešu situācija kara apstākļos (īss izklāsts)
 8.Uzņēmumu mītnesvietas pārrobežu pārvietošana (īss izklāsts)
 9.ES attīstības sadarbība nolūkā atbalstīt mērķi par vispārējas enerģijas pieejamības nodrošināšanu līdz 2030. gadam (īss izklāsts)
 10.Gada pārskats nodokļu jomā (īss izklāsts)
 11.ES humānās palīdzības budžeta kontrole (īss izklāsts)
 12.Balsošanas laiks
  12.1.ES ārpolitika attiecībā uz BRICS valstīm un citām jaunām lielvarām (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  12.2.Konsekventa politika attiecībā uz režīmiem, pret kuriem ES piemēro ierobežojošus pasākumus (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  12.3.Uzņēmumu mītnesvietas pārrobežu pārvietošana (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  12.4.ES humānās palīdzības budžeta kontrole (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  12.5.Virzība uz saskaņotu Eiropas pieeju kolektīvai tiesiskajai aizsardzībai (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  12.6.Iebildums saskaņā ar Reglamenta 88. panta 2. punktu par uzturvērtības norāžu sarakstu (balsošana)
  12.7.Eiropadomes 2012. gada 30. janvāra neoficiālās sanāksmes secinājumi (balsošana)
  12.8.Irāna un tās kodolprogramma (balsošana)
  12.9.Eiropas dimensija sportā (balsošana)
  12.10.Atkritumu apsaimniekošanas direktīvas piemērošana (balsošana)
  12.11.Programma "Daphne" (balsošana)
  12.12.Sieviešu situācija kara apstākļos (balsošana)
  12.13.ES attīstības sadarbība nolūkā atbalstīt mērķi par vispārējas enerģijas pieejamības nodrošināšanu līdz 2030. gadam (balsošana)
  12.14.Gada pārskats nodokļu jomā (balsošana)
  12.15.ES konkurences politika (balsošana)
 13.Parlamenta sastāvs
 14.Komiteju un delegāciju sastāvs
 15.Padomes nostāja pirmajā lasījumā
 16.Balsojuma skaidrojumi
 17.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 18.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 19.Rakstiskas deklarācijas, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 123. pants)
 20.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 21.Nākamo sēžu datumi
 22.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
Protokols
Galīgā redakcija (184 kb)
 
Protokols
Galīgā redakcija (205 kb)
  Balsojumu rezultāti
Galīgā redakcija (316 kb)
  Balsojumi pēc saraksta
Galīgā redakcija (721 kb)
 
Protokols
Galīgā redakcija (240 kb)
  Balsojumu rezultāti
Galīgā redakcija (158 kb)
  Balsojumi pēc saraksta
Galīgā redakcija (634 kb)
Pēdējā atjaunošana - 2012. gada 28. martaJuridisks paziņojums