Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/0373(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0292/2011

Pateikti tekstai :

A7-0292/2011

Debatai :

PV 13/02/2012 - 17
CRE 13/02/2012 - 17

Balsavimas :

PV 14/02/2012 - 7.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


Protokolas
Pirmadienis, 2012 m. vasario 13 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

17. Kredito pervedimo ir tiesioginio debeto operacijų eurais techniniai reikalavimai ***I (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomi kredito pervedimo ir tiesioginio debeto operacijų eurais techniniai reikalavimai ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 924/2009 [COM(2010)0775 - C7-0434/2010- 2010/0373(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Sari Essayah (A7-0292/2011)

Corien Wortmann-Kool (pavaduojanti autorę) pristatė pranešimą.

PIRMININKAVO: Anni PODIMATA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Michel Barnier (Komisijos narys).

Kalbėjo: Evelyne Gebhardt (IMCO komiteto nuomonės referentas), Ivari Padar S&D frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu, Nikolaos Chountis GUE/NGL frakcijos vardu, jis taip pat atsakė į „pakėlus mėlynąją kortelę“ Hans-Peter Martin ir Sven Giegold pateiktus klausimus, Sampo Terho EFD frakcijos vardu, Hans-Peter Martin , nepriklausomas Parlamento narys, Jean-Paul Gauzès, George Sabin Cutaş, Dimitar Stoyanov, Othmar Karas, Monika Flašíková Beňová ir Andreas Mölzer.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Silvia-Adriana Ţicău, Elena Băsescu, Jaroslav Paška, Zofija Mazej Kukovič ir Janusz Władysław Zemke.

Kalbėjo Michel Barnier.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2012 02 14 protokolo 7.6 punktas.

Atnaujinta: 2012 m. kovo 9 d.Teisinis pranešimas