Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000016/2012 (B7-0032/2012)

Debatten :

PV 14/02/2012 - 3
CRE 14/02/2012 - 3

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Dinsdag 14 februari 2012 - StraatsburgDefinitieve uitgave

3. Meerjarenplan voor het westelijke horsmakreelbestand - TAC- en quotaverordening voor 2012 -Bijdrage van het gemeenschappelijk visserijbeleid aan de productie van collectieve goederen (debat)
CRE

Mondelinge vraag (O-000308/2011) van Carmen Fraga Estévez en Pat the Cope Gallagher, namens de Commissie PECH, aan de Raad: Stand van zaken betreffende het voorgestelde meerjarenplan voor het westelijke horsmakreelbestand en de visserijtakken die dit bestand exploiteren. (B7-0023/2012)

Mondelinge vraag (O-000309/2011) van Carmen Fraga Estévez en Pat the Cope Gallagher, namens de Commissie PECH aan de Commissie: Stand van zaken betreffende het voorgestelde meerjarenplan voor het westelijke horsmakreelbestand en de visserijtakken die dit bestand exploiteren. (B7-0024/2012)

Mondelinge vraag (O-000016/2012) van Gabriel Mato Adrover, namens de Commissie PECH, aan de Raad: Maatregelen in de TAC- en quotaverordening voor 2012 die het toepassingsgebied van artikel 43, lid 3, VWEU te buiten gaan (B7-0032/2012)

Mondelinge vraag (O-000017/2012) van Gabriel Mato Adrover, namens de Commissie PECH, aan de Commissie: Maatregelen in de TAC- en quotaverordening voor 2012 die het toepassingsgebied van artikel 43, lid 3, VWEU te buiten gaan (B7-0033/2012)

Mondelinge vraag (O-000004/2012) van Maria do Céu Patrão Neves, namens de PPE-Fractie, Marek Józef Gróbarczyk, namens de ECR-Fractie, en Ulrike Rodust, namens de S&D-Fractie, aan de Commissie: Bijdrage van het GVB tot de productie van publieke goederen (B7-0029/2012)

Mondelinge vraag (O-000029/2012) van João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer en Jacky Hénin, namens de GUE/NGL-Fractie, aan de Commissie: Bijdrage van het GVB aan de productie van collectieve voorzieningen (B7-0038/2012)

Pat the Cope Gallagher, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Marek Józef Gróbarczyk en João Ferreira lichten de mondelinge vragen toe.

Nicolai Wammen (fungerend voorzitter van de Raad) en Maria Damanaki (lid van de Commissie) beantwoorden de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Guido Milana, namens de S&D-Fractie, Chris Davies, namens de ALDE-Fractie, Isabella Lövin, namens de Verts/ALE-Fractie, Struan Stevenson, namens de ECR-Fractie, John Bufton, namens de EFD-Fractie, Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid, Alain Cadec, Kriton Arsenis, Ian Hudghton, Anna Rosbach, Andrew Henry William Brons, Jim Higgins, Dolores García-Hierro Caraballo, James Nicholson, Lambert van Nistelrooij, Antolín Sánchez Presedo en Werner Kuhn.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Phil Prendergast, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda en Ricardo Cortés Lastra.

Het woord wordt gevoerd door Maria Damanaki en Nicolai Wammen.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

Meerjarenplan voor het westelijke horsmakreelbestand

- Carmen Fraga Estévez en Pat the Cope Gallagher, namens de Commissie PECH, over de stand van zaken betreffende het voorgestelde meerjarenplan voor het westelijke horsmakreelbestand en de visserijtakken die dit bestand exploiteren (2011/2937(RSP)) (B7-0064/2012)

Bijdrage van het gemeenschappelijk visserijbeleid aan de productie van collectieve goederen

- Maria do Céu Patrão Neves, namens de PPE-Fractie, over de bijdrage van het gemeenschappelijk visserijbeleid aan de productie van collectieve goederen (B7-0579/2011)

- João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou en Jacky Hénin, namens de GUE/NGL-Fractie over de bijdrage van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid aan de productie van publieke goederen (B7-0581/2011)

- Ulrike Rodust, Josefa Andrés Barea, Ole Christensen, Iliana Malinova Iotova, Guido Milana en Catherine Trautmann, namens de S&D-Fractie, over de bijdrage van het gemeenschappelijk visserijbeleid aan de productie van collectieve goederen (B7-0584/2011)

- Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda en Jean-Paul Besset, namens de Verts/ALE-Fractie, over de bijdrage van het gemeenschappelijk visserijbeleid aan kustgemeenschappen (2011/2899(RSP)) (B7-0065/2012)

- Marek Józef Gróbarczyk en Struan Stevenson, namens de ECR-Fractie, over het gemeenschappelijk visserijbeleid en de productie van collectieve goederen (2011/2899(RSP)) (B7-0066/2012)

- Pat the Cope Gallagher, Giommaria Uggias en Filiz Hakaeva Hyusmenova, namens de ALDE-Fractie, over het gemeenschappelijk visserijbeleid en de productie van openbare goederen (2011/2899(RSP)) (B7-0067/2012)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.3 van de notulen van 16.2.2012.

Laatst bijgewerkt op: 29 maart 2012Juridische mededeling