Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

O-000309/2011 (B7-0024/2012)

Dezbateri :

PV 14/02/2012 - 3
CRE 14/02/2012 - 3

Voturi :

OJ 16/02/2012 - 79

Texte adoptate :


Proces-verbal
Marţi, 14 februarie 2012 - StrasbourgEdiţie definitivă

3. Planul multianual pentru stocul vestic de stavrid negru de Atlantic - Regulamentul privind capturile totale admisibile şi cotele pentru 2012 -Contribuția politicii comune în domeniul pescuitului la crearea de bunuri publice (dezbatere)
CRE

Întrebare orală (O-000308/2011) adresată de Carmen Fraga Estévez şi Pat the Cope Gallagher, în numele Comisiei PECH, Consiliului: Stadiul în care se află propunerea privind planul multianual pentru stocul vestic de stavrid negru de Atlantic și pentru unitățile piscicole care îl exploatează (B7-0023/2012)

Întrebare orală (O-000309/2011) adresată de Carmen Fraga Estévez şi Pat the Cope Gallagher, în numele Comisiei PECH Comisiei: Stadiul în care se află propunerea privind planul multianual pentru stocul vestic de stavrid negru de Atlantic și pentru unitățile piscicole care îl exploatează (B7-0024/2012)

Întrebare orală (O-000016/2012) adresată de Gabriel Mato Adrover, în numele Comisiei PECH, Consiliului: Măsurile cuprinse în Regulamentul privind capturile totale admisibile (TAC) şi cotele pentru 2012 care depăşesc domeniul de aplicare prevăzut la articolul 43 alineatul (3) din TFUE (B7-0032/2012)

Întrebare orală (O-000017/2012) adresată de Gabriel Mato Adrover, în numele Comisiei PECH, Comisiei: Măsurile cuprinse în Regulamentul privind capturile totale admisibile (TAC) și cotele pentru 2012 care depășesc domeniul de aplicare prevăzut la articolul 43 alineatul (3) din TFUE (B7-0033/2012)

Întrebare orală (O-000004/2012) adresată de Maria do Céu Patrão Neves, în numele Grupului PPE, Marek Józef Gróbarczyk, în numele Grupului ECR, şi Ulrike Rodust, în numele Grupului S&D, Comisiei: Contribuția politicii comune în domeniul pescuitului la crearea de bunuri publice (B7-0029/2012)

Întrebare orală (O-000029/2012) adresată de João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer şi Jacky Hénin, în numele Grupului GUE/NGL, Comisiei: Contribuţia politicii comune în domeniul pescuitului (PCP) la crearea de bunuri publice (B7-0038/2012)

Pat the Cope Gallagher, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Marek Józef Gróbarczyk şi João Ferreira au dezvoltat întrebările orale..

Nicolai Wammen (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Maria Damanaki (membră a Comisiei) au răspuns la întrebări.

Au intervenit: Guido Milana, în numele Grupului S&D, Chris Davies, în numele Grupului ALDE, Isabella Lövin, în numele Grupului Verts/ALE, Struan Stevenson, în numele Grupului ECR, John Bufton, în numele Grupului EFD, Diane Dodds, neafiliată, Alain Cadec, Kriton Arsenis, Ian Hudghton, Anna Rosbach, Andrew Henry William Brons, Jim Higgins, Dolores García-Hierro Caraballo, James Nicholson, Lambert van Nistelrooij, Antolín Sánchez Presedo şi Werner Kuhn.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Phil Prendergast, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda şi Ricardo Cortés Lastra.

Au intervenit: Maria Damanaki şi Nicolai Wammen.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

Planul multianual pentru stocul vestic de stavrid negru de Atlantic

- Carmen Fraga Estévez şi Pat the Cope Gallagher, în numele Comisiei PECH, referitoare la stadiul în care se află propunerea privind planul multianual pentru stocul vestic de stavrid negru de Atlantic și pentru unitățile piscicole care îl exploatează (2011/2937(RSP)) (B7-0064/2012)

Contribuția politicii comune în domeniul pescuitului la crearea de bunuri publice

- Maria do Céu Patrão Neves, în numele Grupului PPE, referitoare la contribuţia politicii comune în domeniul pescuitului la producerea de bunuri publice (B7-0579/2011)

- João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou şi Jacky Hénin, în numele Grupului GUE/NGL referitoare la contribuția politicii comune în domeniul pescuitului la producerea de bunuri publice (B7-0581/2011)

- Ulrike Rodust, Josefa Andrés Barea, Ole Christensen, Iliana Malinova Iotova, Guido Milana şi Catherine Trautmann, în numele Grupului S&D, referitoare la contribuția politicii comune în domeniul pescuitului la producerea de bunuri publice (B7-0584/2011)

- Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda şi Jean-Paul Besset, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la contribuția politicii comune în domeniul pescuitului la comunitățile de coastă (2011/2899(RSP)) (B7-0065/2012)

- Marek Józef Gróbarczyk şi Struan Stevenson, în numele Grupului ECR, referitoare la politica comună în domeniul pescuitului și la producerea de bunuri publice (2011/2899(RSP)) (B7-0066/2012)

- Pat the Cope Gallagher, Giommaria Uggias şi Filiz Hakaeva Hyusmenova, în numele Grupului ALDE, referitoare la contribuția politicii comune în domeniul pescuitului la producerea de bunuri publice (2011/2899(RSP)) (B7-0067/2012)

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.3 al PV din 16.2.2012.

Ultima actualizare: 29 martie 2012Notă juridică