Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2012 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.35 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

10. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

Τελευταία ενημέρωση: 12 Μαρτίου 2012Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου